Strona główna / Poradnik Interesanta / Opłaty sądowe - Prawo Pracy

Opłaty sądowe - Prawo Pracy

1. W sprawach z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

a. pracownik wnoszący powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego (art. 96 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism (art. 35 ust. 1 zdanie drugie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

b. inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 96 pkt 8 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

c. strona w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (art. 96 pkt 14 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

2. Pracodawca wnoszący powództwo uiszcza opłatę od pozwu niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

3. Od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 35 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłata podstawowa wynosi 30 złotych (art. 14 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

4. Opłata stosunkowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, nie więcej jednak niż 200.000 złotych (art. 13 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anna Sołoducha
Dokument z dnia: 19.02.2021
Dokument oglądany razy: 6 192
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 19.02.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry