Strona główna / Biuro Obsługi Interesantów / Obsługa osób z dysfunkcją w komunikowaniu się

Obsługa osób z dysfunkcją w komunikowaniu się

Sposób przyjmowania osób z dysfunkcją komunikowania się

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209,poz. 1243) w Sądzie Rejonowym w Zabrzu w zakresie przyjmowania skarg i wniosków (uregulowanych w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego) oraz rozpoznawania wniosków o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) - wprowadzono następujące zasady obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu z powodu dysfunkcji narządu słuchu, mowy i wzroku :

Kontakt z Sądem Rejonowym w Zabrzu i jego jednostkami podległymi realizowany jest zgodnie z informacjami przedstawionymi na niniejszej stronie.
Zapewnia się możliwość korzystania z poczty elektronicznej, platformy epuap, przesyłania faksów - na adresy i numery jednostek rejonu lub osób wskazanych w informacjach zamieszczonych na stronie.
Zapewnia się również możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika wpisanych na listę biegłych sądowych lub do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego. (Lista tłumaczy i wykładowców języka migowego) Dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( DZ. U. z 201 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. ) skorzystanie z pomocy tłumacza jest bezpłatne. W przypadku tej formy komunikowania się, konieczne jest zgłoszenie tutejszemu Sądowi chęci skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza, ze wskazaniem metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym przybyciem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Tekst ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209,poz. 1234)

Nw. osoba pozostaje do dyspozycji w razie jakichkolwiek wątpliwości lub konieczności udzielenia Państwu dodatkowych informacji:

Agnieszka Pawłowska - Kierownik Biura Obsługi Interesanta

tel. 32 373 58 08

adres e-mail: agnieszka.pawlowska@zabrze.sr.gov.pl

 

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Dariusz Kalinowski
Dokument z dnia: 10.01.2013
Dokument oglądany razy: 12 853
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 01.03.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry