Dyrektor Sądu Rejonowego w Zabrzu

Anna Sołoducha

ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze
tel. 32 37-35-806 (sekretariat)
e-mail: dyrektor@zabrze.sr.gov.pl

 

Dyrektor Sądu wykonuje swoje zadania na podstawie art.21 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. , poz. 2316).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 26.01.2021
Dokument oglądany razy: 5 871
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 04.03.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry