Sprawozdania statystyczne

Wersja archiwalna zmieniona dnia 15.07.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za I półrocze 2021r

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6r - sprawozdanie w sprawach osądzonych

MS-S7r - sprawozdanie w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonania oczeczeń

MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18r - sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KWr - sprawozdanie z zakresu spraw Ksiąg Wiczeczytych

MS-S40r - sprawozdanie z zakresu spraw Zespołów Kuratorskich

MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za rok 2020r.

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osądzonych

MS-S7 - sprawozdanie w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonania oczeczeń

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW - sprawozdanie z zakresu spraw Ksiąg Wiczeczytych

MS-S40 - sprawozdanie z zakresu spraw Zespołów Kuratorskich

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za I półrocze 2020r.

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osądzonych

MS-S7 - sprawozdanie w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonania oczeczeń

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW - sprawozdanie z zakresu spraw Ksiąg Wiczeczytych

MS-S40 - sprawozdanie z zakresu spraw Zespołów Kuratorskich

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za rok 2019r.

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osądzonych

MS-S7 - sprawozdanie w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonania oczeczeń

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW - sprawozdanie z zakresu spraw Ksiąg Wiczeczytych

MS-S40 - sprawozdanie z zakresu spraw Zespołów Kuratorskich

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za I półrocze 2019r.

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osądzonych

MS-S7 - sprawozdanie w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonania oczeczeń

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW - sprawozdanie z zakresu spraw Ksiąg Wiczeczytych

MS-S40 - sprawozdanie z zakresu spraw Zespołów Kuratorskich

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za rok 2018r.

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osądzonych

MS-S7 - sprawozdanie w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonania oczeczeń

MS-S11 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16_18 - sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW - sprawozdanie z zakresu spraw Ksiąg Wiczeczytych

MS-S40 - sprawozdanie z zakresu spraw Zespołów Kuratorskich

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za I półrocze 2018r.

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osądzonych

MS-S7 - sprawozdanie w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonania oczeczeń

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16_18 - sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW - sprawozdanie z zakresu spraw Ksiąg Wiczeczytych

MS-S40 - sprawozdanie z zakresu spraw Zespołów Kuratorskich

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za rok 2017r.

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osądzonych

MS-S7 - sprawozdanie w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonania oczeczeń

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16_18 - sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW - sprawozdanie z zakresu spraw Ksiąg Wiczeczytych

MS-S40 - sprawozdanie z zakresu spraw Zespołów Kuratorskich

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za I półrocze 2017r.

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osądzonych

MS-S7 - sprawozdanie w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonania oczeczeń

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16_18 - sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW - sprawozdanie z zakresu spraw Ksiąg Wiczeczytych

MS-S40 - sprawozdanie z zakresu spraw Zespołów Kuratorskich

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za rok 2016r.

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osądzonych

MS-S7 - sprawozdanie w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonania oczeczeń

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16_18 - sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW - sprawozdanie z zakresu spraw Ksiąg Wiczeczytych

MS-S40 - sprawozdanie z zakresu spraw Zespołów Kuratorskich

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za I półrocze 2016r.

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osądzonych

MS-S7 - sprawozdanie w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonania oczeczeń

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16_18 - sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW - sprawozdanie z zakresu spraw Ksiąg Wiczeczytych

MS-S40 - sprawozdanie z zakresu spraw Zespołów Kuratorskich

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za rok 2015r.

Wydział Wpływ Załatwienia
I Cywilny 9385 10141
II Karny 2807 2890
III Rodzinny i Nieletnich 6047 6284
IV Pracy 4014 6237
V Wykonywania Orzeczeń Karnych 6047 6059
VI Ksiąg Wieczystych 11154 11024
VII Karny 2787 2892
VIII Cywilny 10286 10615
Razem 52527 56142

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za I półrocze 2015r.

Wydział Wpływ Załatwienia
I Cywilny 4508 5142
II Karny 1287 1357
III Rodzinny i Nieletnich 3017 3312
IV Pracy 2003 4038
V Wykonywania Orzeczeń Karnych 3078 3067
VI Ksiąg Wieczystych 5395 5232
VII Karny 1363 1383
VIII Cywilny 4771 4985
Razem 25422 28516

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za 2014r.

Wydział Wpływ Załatwienia
I Cywilny 10429 10169
II Karny 3259 3323
III Rodzinny i Nieletnich 6382 6295
IV Pracy 6654 3525
V Wykonywania Orzeczeń Karnych 6067 5982
VI Ksiąg Wieczystych 9144 9152
VII Karny 3179 3123
VIII Cywilny 11319 11027
Razem 56433 52596

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za I półrocze 2014r.

Wydział Wpływ Załatwienia
I Cywilny 5264 5180
II Karny 1756 1745
III Rodzinny i Nieletnich 3352 3161
IV Pracy 476 468
V Wykonywania Orzeczeń Karnych 3106 2866
VI Ksiąg Wieczystych 4454 4732
VII Karny 1693 1527
VIII Cywilny 5734 5815
Razem 25835 25494

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za 2013r.

Wydział Wpływ Załatwienia
I Cywilny 9074 8307
II Karny 3154 3110
III Rodzinny i Nieletnich 6417 6414
IV Pracy 674 620
V Wykonywania Orzeczeń Karnych 4887 5082
VI Ksiąg Wieczystych 10992 10835
VII Karny 2945 2831
VIII Cywilny 10319 9441
Razem 48462 46640

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za I półrocze 2013r.

Wydział Wpływ Załatwienia
I Cywilny 4330 4054
II Karny 1509 1609
III Rodzinny i Nieletnich 3288 3261
IV Pracy 377 292
V Wykonywania Orzeczeń Karnych 2174 2190
VI Ksiąg Wieczystych 5503 5606
VII Karny 1357 1400
VIII Cywilny 4755 4454
Razem 23293 22866

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za  2012 rok.

Wydział Wpływ Załatwienia
I Cywilny 8928 8256
II Karny 2946 3273
III Rodzinny i Nieletnich 6335 6649
IV Pracy 871 838
V Wykonywania Orzeczeń Karnych 4663 4250
VI Ksiąg Wieczystych 10393 10504
VII Karny 2954 3345
VIII Cywilny 10245 9786
Razem 47335 46901

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za I półrocze 2012r.

Wydział Wpływ Załatwienia
I Cywilny 4574 3504
II Karny 1496 1808
III Rodzinny i Nieletnich 3400 3575
IV Pracy 464 439
V Wykonywania Orzeczeń Karnych 2748 2014
VI Ksiąg Wieczystych 4891 5121
VII Karny 1516 1941
VIII Cywilny 5616 5330
Razem 24705 23732

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za rok 2011.

Wydział Wpływ Załatwienia
I Cywilny 2920 2868
II Karny 4812 5010
III Rodzinny i Nieletnich 6222 6133
IV Pracy 773 628
V Gospodarczy 559 749
VI Ksiąg Wieczystych 10475 10477
VII Karny 5270 5783
VIII Cywilny 18568 18357
Razem 49599 50005

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za I półrocze 2011r.

Wydział Wpływ Załatwienia
I Cywilny 1511 1538
II Karny 2499 2681
III Rodzinny i Nieletnich 3104 3134
IV Pracy 396 296
V Gospodarczy 559 749
VI Ksiąg Wieczystych 5507 5619
VII Karny 2769 3123
VIII Cywilny 9500 9070
Razem 25 845 26210

 

Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu za rok 2010.

Wydział Wpływ Załatwienia
I Cywilny 2423 2305
II Karny 5129 4909
III Rodzinny i Nieletnich 5844 5633
IV Pracy 455 473
V Gospodarczy 2611 2575
VI Ksiąg Wieczystych 10583 10857
VII Karny 8422 6866
VIII Cywilny 21777 22052
Razem 57244 55670
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Robert Wieczorek
Dokument z dnia: 05.02.2009
Dokument oglądany razy: 13 837
Opublikował: Robert Wieczorek
Publikacja dnia: 15.07.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry