Strona główna / Struktura organizacyjna / Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 01.10.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych


Zgodnie z art. 1 Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r., kuratorzy realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizującym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorowi powierzono istotną rolę w wykonywaniu orzeczeń Sądu i systemie zapobiegania przestępczości. Filozofia pracy kuratora opiera się na zasadach humanitarnych, wynikających z podstawowych norm i wartości życia oraz szacunku należnemu drugiemu człowiekowi.

      Siedziba:

Zabrze, ul. 3-go Maja 23

     Godziny urzędowania:
Sekretariat Zespołu czynny codziennie w godz: 7:30 - 15:30
starszy sekretarz sądowy Małgorzata Szymczyk

     Kierownik Zespołu:
kurator specjalista
mgr Marzena Sitek tel. 032-37-35-792
adres email: marzena.sitek@zabrze.sr.gov.pl
dyżury - poniedziałek, wtorek, czwartek

     Telefony:
sekretariat: (32)37-35-791
fax: (32)37-35-790
e-mail: kuratorzykarni@zabrze.sr.gov.pl
 
 
     Dyżury kuratorów:
mgr Iwona Darmoń kurator specjalista
dyżury - wtorek, piątek, tel. 32 3735795
adres email: iwona.darmon@zabrze.sr.gov.pl

mgr inż. Irena Kaczmarczyk kurator specjalista
dyżury - wtorek, piątek tel. 32 3735794
adres email: irena.kaczmarczyk@zabrze.sr.gov.pl
 
mgr Aleksandra Golus kurator specjalista
dyżury - środa, piątek, tel. 32 3735793
adres email: aleksandra.golus@zabrze.sr.gov.pl

mgr Roksana Wołkowska kurator specjalista
dyżury - wtorek, czwartek, tel. 32 3735796, pokój nr 15
adres email: roksana.wolkowska@zabrze.sr.gov.pl

mgr Karina Janik starszy kurator zawodowy
dyżury - poniedziałek, czwartek, tel. 32 3735793, pokój nr 14
adres email: karina.janik@zabrze.sr.gov.pl
 
mgr Iwona Kowalska-Bokwa starszy kurator zawodowy
dyżury - środa, piątek, tel. 32 3735794
adres email: iwona.kowalska-bokwa@zabrze.sr.gov.pl
 
mgr Ewa Binasik - Hapkiewicz starszy kurator zawodowy
dyżury - poniedziałek, środa, tel. 32 3735 795, pokój 12.
adres email: ewa.binasik-hapkiewicz@zabrze.sr.gov.pl
 
 
 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Kuratorzy sądowi rodzinni realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w sprawach opiekuńczych i nieletnich oraz o leczenie odwykowe.
Prowadzą również ośrodki kuratorskie , tj. sądowe świetlice wychowawcze:
- Ośrodek Kuratorski nr 1 z siedzibą w Zabrzu, ul. Kossaka 23
- Ośrodek Kuratorski nr 2 z siedzibą w Zabrzu, ul. Dorotki 3
- Ośrodek Kuratorski nr 3 z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 291

     Siedziba:
Zabrze, ul. 3 Maja 23

     Godziny urzędowania:
Sekretariat Zespołu czynny codziennie w godz. 7:30 - 15.30
Stażysta - Aleksandra Kurowska.

Kierownik Zespołu:
kurator specjalista
mgr Małgorzata Gryczka
tel. 32 3735835
adres email: malgorzata.gryczka@zabrze.sr.gov
dyżury - poniedziałek, środa, czwartek

Telefony:
sekretariat: 32 3735834
e-mail: kuratorzyrodzinni@zabrze.sr.gov.pl
 
 
Dyżury kuratorów:
 
mgr Ewa Rohm kurator specjalista
- dyżury - poniedziałek, czwartek (tel. 323735837)
adres email: ewa.rohm@zabrze.sr.gov.pl

mgr Danuta Mirska kurator specjalista
- dyżury - środa, piątek (tel. 323735837)
adres email: danuta.mirska@zabrze.sr.gov.pl

mgr Krystyna Kubas kurator specjalista
- dyżury - środa, piątek (tel. 323735797)
adres email: krystyna.kubas@zabrze.sr.gov.pl

mgr Edyta Owczarek kurator specjalista
- dyżury - poniedziałek, czwartek (tel. 323735836)
adres email: edyta.owczarek@zabrze.sr.gov.pl

mgr Jolanta Kokot kurator specjalista
- dyżury - wtorek, czwartek (tel. 323735839)
adres email: jolanta.kokot@zabrze.sr.gov.pl

mgr Małgorzata Kaczmarek starszy kurator zawodowy
- dyżury - poniedziałek, środa (tel. 323735839)
adres email: malgorzata.kaczmarek@zabrze.sr.gov.pl

mgr Edyta Wodniok kurator specjalista
- dyżury - wtorek, czwartek (tel. 323735838)
adres email: edyta.wodniok@zabrze.sr.gov.pl
 
mgr Anna Kruk kurator zawodowy
- środa - piątek (tel. 323735836)
adres email: anna.kruk@zabrze.sr.gov.pl
pokój nr 22

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

        Zgodnie z art. 1 Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r., kuratorzy realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizującym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

         Kuratorowi powierzono istotną rolę w wykonywaniu orzeczeń Sądu i systemie zapobiegania przestępczości. Filozofia pracy kuratora opiera się na zasadach humanitarnych, wynikających z podstawowych norm i wartości życia oraz szacunku należnemu drugiemu człowiekowi.


Siedziba:
Zabrze, ul. 3-go Maja 23

Godziny urzędowania:
Sekretariat Zespołu czynny codziennie w godz: 7:30 - 15:30
Sekretarz Sądowy Aleksandra Pasek

Kierownik Zespołu:
kurator specjalista
mgr Joanna Procek
tel. 32 3735822
tel. kom. 503-929-687
dyżury - poniedziałek, środa, piątek
adres email: joanna.procek@zabrze.sr.gov.pl

Telefony:
sekretariat: 32 3735821
fax: 32 3735790
e-mail: kuratorzykarni3@zabrze.sr.gov.pl

Dyżury kuratorów:

mgr Kornelia Piórkowska kurator specjalista
dyżury - poniedziałek, środa, tel. 32 3735824, tel. kom. 503-930-258
adres email: kornelia.piorkowska@zabrze.sr.gov.pl

mgr Danuta Pera  kurator specjalista
dyżury - poniedziałek, czwartek, tel. 32 3735823, tel. kom. 503-930-935
adres email: danuta.pera@zabrze.sr.gov.pl

mgr Ewa Baran-Dańda starszy kurator zawodowy
dyżury - środa, piątek tel. 32 3735826, tel. kom. 503-931-402, pokój nr 19
adres email: ewa.baran-danda@zabrze.sr.gov.pl

mgr Grażyna Janicka kurator specjalista
dyżury - poniedziałek, środa, tel. 32 3735825, tel. kom. 503-931-407
adres email: grazyna.janicka@zabrze.sr.gov.pl

mgr Agnieszka Kukuła-Sałyga kurator specjalista
dyżury - wtorek, czwartek, tel. 32 3735824, tel. kom. 503-931-603, pokój nr 17
adres email: agnieszka.kukula-salyga@zabrze.sr.gov.pl

Justyna Nuckowska  - kurator zawodowy
dyżury - wtorki i piątki 9.00-15.00, tel. 32 3735823, tel. kom. 503-931-684, pokój nr 18
adres email: justyna.nuckowska@zabrze.sr.gov.pl

Aplikantka kuratorska Wioletta Gałązka, tel. 32-3735826, tel. kom. 503-930-87, pokój  nr 19
dyżury: środy, ptiątki
adres email: wioletta.galazka@zabrze.sr.gov.pl

Aplikantka kuratorska Marta Hanak, tel. 32-3735823, tel. kom. 503-930-310, pokój nr 18
dyżury: poniedziałki i czwartki
adres email: marta.hanak@zabrze.sr.gov.pl

 

 Wnioski z kontroli NIK za lata 2014 do 2017 (pobierz)

Mapa dojazdu

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Robert Wieczorek
Dokument z dnia: 01.07.2020
Dokument oglądany razy: 54 925
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 01.10.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry