Strona główna / Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów (BOI), Czytelnia Akt

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul. 3 Maja 21 zostało powołane z dniem 14.07.2009r. na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 14.07.2009r. o Nr Adm.181-11/09. W jego skład wchodzi:

Biuro Podawcze

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 21
parter - przy wejściu
tel. (32) 37 35 820

Przy Biurze Obsługi Interesanta działa Czytelnia Akt.
Działalność Biura Obsługi Interesanta opiera się na Regulaminie.

Biuro Obsługi Interesantów

Telefony:

32 37 35 831 - dla wydziałów I Cywilny oraz VIII Cywilny
32 37 35 832 - dla wydziałów II Karny oraz V Wykonywania Orzeczeń Karnych
32 37 35 833 - dla wydziałów III Rodzinny, IV Pracy oraz przyjmowanie dowodów rzeczowych

Fax: 32 37 35 830

 

Kierownik: Agnieszka Pawłowska

Parter - pokój nr 011.
tel. (32) 37 35 808.
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 21

 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną
informacja@zabrze.sr.gov.pl
Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta

Istnieje możliwość składania wniosku o odpis orzeczenia poprzez platformę EPUAP (3715srqlyg). Wniosek musi zostać podpisany profilem zaufanym. (formularz do pobrania we wzorach druków)

Czas pracy Biura Obsługi Interesantów (nie dotyczy Wydziału Ksiąg Wieczystych):

 • poniedziałek w godz. 800 - 1500 i od 1515 do 1800
 • wtorek – piątek w godz. 800 - 1500

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Przez poradę prawną należy rozumieć udzielanie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.

Biuro Obsługi Interesantów:

 • udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych, przyjmuje pisma procesowe, wnioski i wydaje zamówione dokumenty.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji na temat:

 • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym,
 • właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Zabrzu
 • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, sposobu wszczęcia postępowania
 • i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,
 • siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
 • wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Zabrzu,
 • możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,
 • rodzajów środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury z tym związanej,
 • praw i obowiązków strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego,
 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych,
 • pomocy ofiarom przestępstw.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Agnieszka Pawłowska
Dokument z dnia: 08.10.2021
Dokument oglądany razy: 120 360
Opublikował: Agnieszka Pawłowska
Publikacja dnia: 08.10.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry