Wydziały Sądu Sądu Rejonowego w Zabrzu

Zarządzeniem nr Adm.-0181-21/21 z dn.01 lipca 2021r. odwołano przyjęcia stron przez Prezesa, Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora Sądu.

I Wydział Cywilny

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 21
II piętro - pokój nr 229
tel. (32) 37 35 715 - 718
fax. (32) 37 35 719
e-mail: w.cywilny@zabrze.sr.gov.pl

Przewodnicząca wydziału: SSR Agnieszka Monikowska-Biela
Z-ca przewodniczącego wydziału: SSR Daniel Gierak
Godziny przyjmowania stron: Pon. w godz. 13:00-14:00 pok. 219 (odwołano)
Kierownik sekretariatu wydziału: Wiesława Pociecha

Właściwość miejscowa oraz rzeczowa (pobierz)

Podział czynności (pobierz)
Podział czynności (pobierz)
Podział czynności (pobierz)
Podział czynności (pobierz)
Podział czynności (pobierz)

 

II Wydział Karny

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 21
I piętro - pokój nr 117
tel. (32) 37 35 725 - 727
fax. (32) 37 35 729
e-mail: w.karny@zabrze.sr.gov.pl

Przewodniczący wydziału: SSR Małgorzata Ciecierska-Hendryk
Z-ca przewodniczącego wydziału: SSR Adam Krukowski
Godziny przyjmowania stron: Pt. w godz. 12:30-13:30 pok. 118 (odwołano)
Kierownik sekretariatu wydziału: Beata Kalisz
Z-ca kierownika sekretariatu wydziału: Izabela Dudziak

Właściwość miejscowa oraz rzeczowa

Wydział rozpoznaje sprawy należące do właściwości Wydziałów karnych zgodnie z art. 1, 31, 32-34 kpk, art. 1 kpw, art. 113 i 178 kks, art. 1 kkw, prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu

Podział czynności (pobierz)

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 21
II piętro - pokój nr 207
tel. (32) 37 35 735 - 737
fax. (32) 37 35 739
e-mail: w.rodzinny@zabrze.sr.gov.pl

Przewodnicząca wydziału: SSR Iwona Skwarzec
Godziny przyjmowania stron: Wt. w godz. 10:00-12:00 pok. 208 (odwołano)
(Zapisy w Biurze Obsługi Interesanta)
Kierownik sekretariatu wydziału: Ewa-Petri Motyka

Właściwość miejscowa i rzeczowa (pobierz)
Podział czynności (Pobierz)
Podział czynności (Pobierz)

 

 

IV Wydział Pracy

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 21
parter - pokój nr 002
tel. (32) 37 35 745 - 747
fax. (32) 37 35 749
e-mail: w.pracy@zabrze.sr.gov.pl

Przewodnicząca wydziału: SSR Agnieszka Kubis
Godziny przyjmowania stron: Wt. w godz. 14:30-15:30 pok. 024 (odwołano)
Kierownik sekretariatu wydziału: Krystyna Górny

Właściwość miejscowa oraz rzeczowa

Rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Informacja: Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Podział czynności (pobierz)
Podział czynności (pobierz)

 

V Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 21
I piętro - pokój nr 124
Sekretariat: tel. (32) 37 35 757 - 758
Sekretariat czynny dla stron:
poniedziałek i środa: 7:30 - 15:30
wtorek i czwartek: 10:00 - 13:00
piątek: 10:00 - 15:00

Należności sądowe: tel. (32) 37 35 756
Kierownik sekretariatu: tel. (32) 37 35 755
fax. (32) 37 35 759
e-mail: s.wykonawcza@zabrze.sr.gov.pl

Przewodniczący wydziału: SSR Jolanta Drzażdzewska
Godziny przyjmowania stron: Pt. w godz. 12:00-13:00 pok. 124 (odwołano)
Kierownik sekretariatu wydziału: Sylwia Tercha-Natkaniec

Właściwość miejscowa oraz rzeczowa

Wydział wykonuje orzeczenia, które zostały wydane przez Sąd Rejonowy w Zabrzu w I instancji (art. 3 § 1 kkw).


Podział czynności (pobierz)

 

VI Wydział Księgi Wieczyste

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 21

Wydawanie odpisów, przeglądanie ksiąg:
parter - pokój nr 042
tel. (32) 37 35 764

Składanie wniosków o wpisy:

parter - pokój nr 042 (Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych)
tel. (32) 37 35 764

Numery wydziałowe
tel. (32) 37 35 765 - 767

Kierownik wydziału:
tel. (32) 37 35 768
fax. (32) 37 35 769
e-mail: kw@zabrze.sr.gov.pl

Przewodniczący wydziału: RSR Robert Zubek
Godziny przyjmowania stron: Wt. w godz. 12:00-14:00 pok. 046 (odwołano)
Kierownik sekretariatu wydziału: Agnieszka Heba

Właściwość miejscowa oraz rzeczowa

Właściwość miejscowa Wydziału – obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zabrzu tj. granice administracyjne miasta Właściwość rzeczowa Wydziału Rozpoznaje wnioski o wpis własności, wieczystego użytkowania, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych i roszczeń, rozpoznaje wnioski o wykreślenie tych praw z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zabrzu Wydaje odpisy z ksiąg wieczystych .


Podział czynności (Pobierz)

 

 

VIII Wydział Cywilny


41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 21
I piętro - pokój nr 109
tel. (32) 37 35 785 - 788
fax. (32) 37 35 789
e-mail: w.cywilny8@zabrze.sr.gov.pl

Przewodniczący wydziału: SSR Mariusz Śladkowski
Z-ca przewodniczącego wydziału: SSR Ewa Grieger-Gorczyńska
Godziny przyjmowania stron: Piątek w godz. 13:00-14:00 pok. 109 (odwołano)
Kierownik sekretariatu wydziału: Anna Moczydłowska

Właściwość miejscowa oraz rzeczowa (pobierz)
Podział czynności (pobierz)
Podział czynności (pobierz)
Podział czynności (pobierz)

 

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 177 345
Opublikował: Agnieszka Pawłowska
Publikacja dnia: 21.04.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry