Wersja archiwalna zmieniona dnia 13.04.2010.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 730 do 1800
Wtorek od 730 do 1530
Środa od 730 do 1530
Czwartek od 730 do 1530
Piątek od 730 do 1530


Biuro podawcze jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Kasa Sądu jest czynna w poniedziałki od 800 do 1500 , oraz 1530 do 1800 
W pozostałe dni robocze tygodnia od 730 do 1500

W Księgach Wieczystych  odpisy wydawane są w poniedziałki od 1000 do 1800 , w pozostałe dni od godziny 800 do 1400 . Przeglądanie Ksiąg Wieczystych odbywa się w poniedziałek w godzinach od 1000 do 1800 , oraz od wtorku do piątku w godzinach 800 - 1400.

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze
Telefon: +48 32 37 35 816
Faks: +48 32 37 35 709
e-mail: oddzial.administracyjny@zabrze.sr.gov.pl


Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta:  

Sąd Rejonowy w Zabrzu dla miasta Zabrza.


Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 • Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe:
  NBP o/Katowice 20 1010 1212 3070 5322 3100 0000
 • Zaliczki na biegłego, wpłaty do depozytu, kaucje, poręczenia majątkowe:
  NBP o/Katowice 09 1010 1212 3070 5313 9120 0000

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.


Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 66 126
Opublikował: Rafał Kozak
Publikacja dnia: 13.04.2010
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry