Strona główna / Pomoc prawna / Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzin

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzin

Podmiotem realizującym oddziaływanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w Mieście Zabrzu jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Zespół Interwencji Kryzysowej
41-800 Zabrze
ul. Wyzwolenia 7
pokój 12 i 18
tel. (32) 278 56 70
tel. (32) 271 64 31 wew. 59

 

Baza osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województw została zamieszczona w pliku.

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

(Pobierz)

Baza teleadresowa na 2022 rok podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących uslugi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie_1 Pobierz

Baza teleadresowa na 2022 rok poradnictwa specjalistycznego w tym świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji_2 Pobierz

Baza teleadresowa na 2022 rok specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie_3 Pobierz

Baza teleadresowa placówek zapewniających w 2022 roku schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie_4 Pobierz

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2022 roku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne_5 Pobierz

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2022 roku programy psychologiczno-terapeutyczne_6 Pobierz

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie śląskim_7 Pobierz

Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie ślaskim_8 Pobierz

 

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Robert Wieczorek
Dokument z dnia: 03.08.2014
Dokument oglądany razy: 10 914
Opublikował: Grzegorz Cichoń
Publikacja dnia: 17.08.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry