Podstawa prawna

 1. Sąd Rejonowy w Zabrzu jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa
 2. Sąd działa na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r poz. 133  z późn. zm.);
 3. Akty prawne regulujące organizację i kompetencje sądu:
  • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 97.78.483 ze zm.);
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062  z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U.z 2013 r. poz. 69);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.)
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS z 2015 r. poz. 266 z późn. zm.).
  • obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.z 2021 r. poz. 246)

    

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 16.08.2022r. (Pobierz)
Schemat organizacyjny (Pobierz)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 16 249
Opublikował: Grzegorz Cichoń
Publikacja dnia: 17.08.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry