Strona główna / Ankieta oceny satysfakcji interesantaANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

w Sądzie Rejonowym w Zabrzu.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym sądzie, w imieniu kierownictwa sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi interesanta w sądach.

 1. Płeć

 2. Wykształcenie

 3. Wiek

 4. Jak często korzysta Pani/Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd?

 5. Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a:

  Proszę podać nazwę komórki organizacyjnej, jeżeli powyżej zaznaczono "Inna":

 6. W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług tutejszego sądu ?

  Proszę podać rodzaj usługi, jeżeli powyżej zaznaczono "inne":

 7. Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje?

  Proszę podać nazwę grupy, jeżeli powyżej zaznaczono "inna grupa":

 8. Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pania najdogodniejszy?

 9. Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy?

 10. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy?

 11. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem?

 12. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzialiła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć?

 13. Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc?

 14. Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu?

 15. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? Państwa oczekiwania i propozycje:


 16. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety
  Wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi i sugestie zostaną poddane wnikliwej analizie.


Do góry