Strona główna / Aktualności

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:


Komunikat Ministerstwa Sprwiedliwości

29.04.2020, 13:08

Komunikat Ministerstwa Sprwiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

Obowiązujące zarządzenia

20.04.2020, 14:36

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu w Zabrzu z dnia 15.04.2020r. sygn. Adm.-074-35/20 obowiązek zakrycia ust i nosa - Pobierz

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu w Zabrzu z dnia 01.06.2020r. sygn. Adm.-0181-29/20 w sprawie zasad bezpieczeństwa - Pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 18 maja 2020r. Adm.-0181-26/20  - Pobierz

w sprawie zasad korzystania z sal rozpraw w Sądzie Rejonowym w Zabrzu podczas stanu epidemii (zapisek urzędowy)

Aneks nr 1 do Zarządzenia Prezesa SR w Zabrzu sygn. Adm.-0181-26/20 - Pobierz

Aneks nr 2 do Zarządzenia Prezesa SR w Zabrzu sygn. Adm.-0181-26/20 - Pobierz

 

Zarządzenia dotyczące spraw pilnych:

 

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 20 maja 2020r. Adm.-0181-28/20 - Pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 18 maja 2020r. Adm.-0181-25/20 - pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 14 maja 2020r. Adm.-0181-24/20 - pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 06 maja 2020r. Adm.-0181-23/20 - Pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 06 maja 2020r. Adm.-0181-22/20 - Pobierz

Zarządzenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 04 maja 2020r. Adm.-0181-21/20 - Pobierz

Zarządzenie Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 30 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-20/20 - Pobierz

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 29 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-19/20 - Pobierz

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 29 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-18/20 - Pobierz

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 27 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-15/20 - Pobierz

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 27 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-14/20 - Pobierz

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 22 kwietnia 2020 r. Adm.-0181-13/20 - Pobierz

 

Zarządzenia UCHYLONE czytaj więcej.

 

Informacja

17.03.2020, 12:57

Informujemy, iż od 17 marca 2020r. czynności w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Zabrzu zostają ograniczone wyłącznie do udostępniania stronom akt w Czytelni w zakresie spraw pilnych. Biuro Podawcze oraz  Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu są nieczynne, wszelkie pisma i wnioski należy kierowac do Sądu drogą pocztową lub elektroniczną. (zarządzenie Wiceprezesa Sądu z dnia 12 marca 2020r. Adm.-074-35/20)

Zarządzenia

12.03.2020, 15:39

Czytaj więcej

Informacja

12.03.2020, 11:34

     W związku z wejściem w życie ustawy z 2 marca 2020 (Dz.U poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się  do wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad higieny czy kwarantanny.

     Dbając o Państwa bezpieczeństwo, w celu zminimalizowania ryzyka zarażeń, zwracamy się uprzejmą prośbą o przesyłanie korespondencji w sprawach procesowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a w sprawach administracyjnych pocztą tradycyjną lub poprzez platformę e-PUAP.

     Informujemy, iż z dniem 12 marca 2020 r. ograniczamy liczbę osób przebywających na terenie Sądu do:

- osób umówionych na przeglądanie akt w Czytelni Biura Obsługi Interesanta,

- wezwanych na rozprawy w danym dniu,

- składających pisma procesowe w Biurze Podawczym Sądu oraz wnioski w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

     Informacje dot. prowadzonych postępowań sądowych  udzielane będą telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej.

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁÓW SĄDU REJONOWEGO W ZABRZU

w okresie od 12 do 25 marca 2020 roku

nie będą przyjmować stron w ramach skarg i zażaleń

 

PREZES i WICEPREZES SĄDU REJONOWEGO W ZABRZU

w dniu 16 i 23 marca 2020 roku

nie będą przyjmować stron w ramach skarg i zażaleń

 

Liczymy na Państwa zrozumienie

Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Zabrzu

Informacja

12.03.2020, 09:29

 

Informacja

12.03.2020, 09:28

 

Informacja

27.01.2020, 11:50

W dniu 27.01.2020 r. Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu, będzie przyjmował strony od godziny 13:00 do godziny 14:00.Do góry