Syndycy

Wymogi dotyczące syndyków określa ustawa z dnia 15.06.2007 roku o licencji syndyka (Dz.U. z 2007 nr 123, poz. 850), która weszła w życie dnia 10.10.2007 roku. Określa zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z licencji..

Instytucję syndyka regulują:

1. Ustawa z dnia 15.06.2007 roku o licencji syndyka (Dz. U. z 2007 nr 123, poz. 850).

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.02.2008 roku w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka (Dz.U.z 2008 nr 37, poz. 206).

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.02.2008 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz.U.z 2008 nr 37, poz..207).

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.02.2008 roku w sprawie wzoru dokumentu licencji syndyka oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji syndyka (Dz.U. z 2008 nr 37, poz. 208).

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.04.2005 roku w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka (Dz.U.z 2005 nr 68, poz.605).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Rafał Kozak
Dokument z dnia: 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 9 397
Opublikował: Rafał Kozak
Publikacja dnia: 09.03.2011
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry