Wersja archiwalna zmieniona dnia 02.06.2011.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 730 do 1800
Wtorek od 730 do 1530
Środa od 730 do 1530
Czwartek od 730 do 1530
Piątek od 730 do 1530


Biuro podawcze jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 (nie dotyczy Wydziału Ksiąg Wieczystych).

Kasa Sądu jest czynna w poniedziałki od 800 do 1500 , oraz 1530 do 1800 . W pozostałe dni robocze tygodnia od 730 do 1500 

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne w poniedziałki od 730 do 1800
W pozostałe dni robocze tygodnia od 730 do 1530
tel.: + 48 32 37 35 816
e-mail: informacja@zabrze.sr.gov.pl

KSIĘGI WIECZYSTE:

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 1000 do 1800 , oraz od wtorku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
W Księgach Wieczystych  odpisy wydawane są w poniedziałki od 1000 do 1800 , w pozostałe dni od godziny 800 do 1400 . Przeglądanie Ksiąg Wieczystych odbywa się w poniedziałek w godzinach od 1000 do 1800 , oraz od wtorku do piątku w godzinach 800 - 1400

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze
Telefon: +48 32 37 35 705
Faks: +48 32 37 35 709
e-mail: oddzial.administracyjny@zabrze.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta:  

Sąd Rejonowy w Zabrzu dla miasta Zabrza.

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Sąd Rejonowy w Zabrzu uprzejmie informuje o zmianie nr kont bankowych obowiązujących od dnia 01 lipca 2010r. – Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Podchorążych 1 , 40-043 Katowice.

Poniżej zostały przedstawione aktualne numery kont bankowych (nieaktualne zostały wykreślone):

 • Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe (nr konta pozostaje bez zmian):
  NBP o/Katowice 20 1010 1212 3070 5322 3100 0000

  I. RACHUNKI SUM DEPOZYTOWYCH ( oprocentowane)
  ( dotyczy obcych środków pieniężnych przechowywanych przez sądy w szczególności: kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym.)

  1. Konto o nr 55 1130 1091 0003 9085 1420 0004 - rachunek sum depozytowych w PLN

  2. Konto o nr 82 1130 1091 0003 9085 1420 0003 - rachunek sum depozytowych ( depozyt otwarty) w walucie USD.

  3. Konto o nr 12 1130 1091 0003 9085 1420 0002 - rachunek sum depozytowych( depozyt otwarty) w walucie EUR.

  II. RACHUNEK SUM NA ZLECENIE w PLN ( nieoprocentowane)
  (dotyczy wpłat zaliczek w sprawach sądowych na poczet opinii biegłych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, na świadków, itp. oraz finansowanie ze środków zleceniodawcy zadań zleconych do wykonania sądom przez inne jednostki organizacyjne )

  1. Konto o nr 39 1130 1091 0003 9085 1420 0001

  Za powstałe zmiany uprzejmie przepraszamy.


  Dokument z numerami kont można pobrać tutaj.

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

 • Imię i nazwisko
 • Sygnaturę sprawy
 • Numer karty dłużnika
 • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 117 030
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 02.06.2011
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry