Wersja archiwalna zmieniona dnia 25.11.2008.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 730 do 1800
Wtorek od 730 do 1530
Środa od 730 do 1530
Czwartek od 730 do 1530
Piątek od 730 do 1530


Godziny urzędowania Sądu Grodzkiego – Wydziału VI w Tarnowskich Górach i VII Zamiejscowego z siedzibą w Piekarach Śląskich: od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600, dyżury w poniedziałki od godz. 1600 do godz. 1800

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 800 do 1800 a w pozostałe dni od 800 do 1530,

Kasa Sądu jest czynna w poniedziałki od 800 do 1800 a w pozostałe dni od 800 do 1530,

Strony przyjmowane są w:

Poniedziałek od 8.00 do 18.00
Wtorek-Piątek od 8.00 do 15.30


Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: +48 32 381-83-10
Faks: +48 32 381-83-35
e-mail: info@tgory.sr.gov.pl


Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.


Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 • Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe:
  NBP o/Katowice 95 1010 1212 3066 8122 3100 0000
 • Zaliczki na biegłego, wpłaty do depozytu, kaucje:
  NBP o/Katowice 84 1010 1212 3066 8113 9120 0000

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.


Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 9
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 25.11.2008
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry