Skargi i wnioski

Wersja archiwalna zmieniona dnia 03.09.2014.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Sąd Rejonowy przyjmuje skargi i wnioski stosownie do przepisów:

 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 427 z późn.zm.) - rozdział 5a
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524)

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczącej działalności sądu, jest prezes sądu.

Skarga powinna zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku
 • imię, nazwisko oraz dokładny adres wnoszącego skargę/wniosek
 • zwięzłą treść skargi/wniosku
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego dotyczy skarga/wniosek

Termin załatwiania skarg/wniosków:
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpoznaniu:

 • gdy ich zakres dotyczy działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli;
 • gdy zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków:

 • pisemnie - kierowane na adres:

Prezes Sądu
Sąd Rejonowy w Zabrzu
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Należy je składać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Zabrzu, bądź przesłać drogą pocztową;

wzór skargi/wniosku

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - kierowane na adres e-mail:

administracja@zabrze.sr.gov.pl
w formie zgodnej ze wzorem skargi/wniosku;

 • ustnie - wzór protokołu skargi/wniosku

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w siedzibie Sądu w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.00,

Parter, pokój nr 024 po uprzednim sporządzeniu protokołu ze zgłoszenia skargi.
32 37-35-705, 706, 707

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Dariusz Kalinowski
Dokument z dnia: 03.09.2014
Dokument oglądany razy: 0
Opublikował: Darek Kalinowski
Publikacja dnia: 03.09.2014
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry