Ankieta

Wersja archiwalna zmieniona dnia 05.01.2015.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

ZARZĄDZENIE
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 31 grudnia 2014 r.


Niniejszym zarządzamy, co następuje:

§1.

Wprowadzamy procedurę monitoringu jakości świadczonych usług w Sądzie Rejonowym w Zabrzu i zadowolenia klientów z funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów.

§2.

Celem monitoringu jest dostosowanie funkcjonowania Sądu do oczekiwań klientów oraz zapewnienie im usług na najwyższym poziomie jakości.

§3.

1. Monitoring polegać będzie na wypełnieniu anonimowego kwestionariusza ankiety stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Miernikiem jest wskaźnik badania przez Biuro Obsługi Interesantów oczekiwań i standardów obsługi interesantów.
3. Badanie prowadzone będzie w sposób ciągły.
4. Ankiety udostępnione będą w:
a/ Biurze Obsługi Interesantów,
b/ na stronie internetowej www.zabrze.sr.gov.pl
5. Ankiety należy wrzucać do urny udostępnionej w Biurze Obsługi Interesantów
6. Raz w miesiącu (w ostatnim tygodniu danego miesiąca) będzie następowało otwarcie urny i zliczenie wyników badań.
7. Otwarcie urny będzie następowało w obecności Kierownika Oddziału Administracyjnego oraz pracownika BOI. Z otwarcia urny sporządzony zostanie protokół.
8. Z wyników badania raz w miesiącu sporządzony będzie protokół.
9. Ankiety i raporty będą gromadzone w Biurze Obsługi Interesanta.
10. W oparciu o raporty będą dokonywane usprawnienia oraz ocena działania Sądu Rejonowego w Zabrzu w zakresie świadczonych usług publicznych i działalności Biura Obsługi Interesanta.

§4.

Nadzór nad badaniem sprawować będzie Kierownik Oddziału Administracji.

§5

Celem ustalenia jednolitych wzorców postępowania dla pracowników zajmujących się obsługą interesantów wprowadzamy do stosowania w tutejszym sądzie zalecenia w kwestii standardów obsługi interesantów, opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Traci moc Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 09 kwietnia 2014 r. Adm. 0181-9/14.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- na oryginale właściwe podpisy -

Załącznik nr 1 - ankieta (pobierz)
Załącznik nr 2 - standardy (pobierz)

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 16.04.2014
Dokument oglądany razy: 3 251
Opublikował: Darek Kalinowski
Publikacja dnia: 05.01.2015
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry