Podstawa prawna

Wersja archiwalna zmieniona dnia 08.02.2016.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Status prawny lub forma prawnej jednostki

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Zabrzu.
Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

 

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o ustawę z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. , poz. 2316).
W Sądzie Rejonowym w Zabrzu utworzone zostały następujące Wydziały (działające w oparciu o art. 12 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)):

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • IV Wydział Pracy
  • V Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych
  • VIWydział Ksiąg Wieczystych
  • VII Wydział Karny
  • VIII Wydział Cywilny

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 8 274
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 08.02.2016
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry