Wersja archiwalna zmieniona dnia 04.10.2016.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne w poniedziałki od 800 do 1800
W pozostałe dni robocze tygodnia od 800 do 1530
Telefony:

32 37 35 831 - dla wydziałów I Cywilny oraz VIII Cywilny
32 37 35 832 - dla wydziałów II Karny, VII Karny oraz V Wykonywania Orzeczeń Karnych
32 37 35 833 - dla wydziałów III Rodzinny, IV Pracy oraz przyjmowanie dowodów rzeczowych

e-mail:informacja@poczta.zabrze.sr.gov.pl

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Zabrzu:
Poniedziałek od 730 do 1800
Wtorek od 730 do 1530
Środa od 730 do 1530
Czwartek od 730 do 1530
Piątek od 730 do 1530

Biuro podawcze jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 (nie dotyczy Wydziału Ksiąg Wieczystych).

Kasa Sądu jest czynna w poniedziałki od 800 do 1800 z przerwą od 1500 do 1530.
W pozostałe dni robocze tygodnia od 800 do 1500.

KSIĘGI WIECZYSTE:

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 1000 do 1800, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
W Księgach Wieczystych  odpisy wydawane są w poniedziałki od 1000 do 1800 , w pozostałe dni od godziny 800 do 1400 . Przeglądanie Ksiąg Wieczystych odbywa się w poniedziałek w godzinach od 1000 do 1800 , oraz od wtorku do piątku w godzinach 800 - 1400

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze
Telefon: +48 32 37 35 705
Faks: +48 32 37 35 709
e-mail: oddzial.administracyjny@zabrze.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta:  

Sąd Rejonowy w Zabrzu dla miasta Zabrza.

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Sąd Rejonowy w Zabrzu uprzejmie informuje o zmianie nr kont bankowych obowiązujących od dnia 01 lipca 2010r. – Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Podchorążych 1 , 40-043 Katowice.

Poniżej zostały przedstawione aktualne numery kont bankowych (nieaktualne zostały wykreślone):

Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe (nr konta pozostaje bez zmian):
NBP o/Katowice 20 1010 1212 3070 5322 3100 0000

I. RACHUNKI SUM DEPOZYTOWYCH ( oprocentowane)

(dotyczy obcych środków pieniężnych przechowywanych przez sądy w szczególności: kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym.)

1. Konto o nr 41 1130 1017 0021 1000 4190 0004 (bank BGK) - rachunek sum depozytowych w PLN

2. Konto o nr 14 1130 1017 0021 1000 4190 0005 - rachunek sum depozytowych (depozyt otwarty) w walucie USD.

3. Konto o nr 95 1130 1017 0021 1000 4190 0002 - rachunek sum depozytowych( depozyt otwarty) w walucie EUR.

4. Konto o nr 25 1130 1017 0021 1000 4190 0001 - rachunek sum depozytowych w CHF

5. Konto o nr 68 1130 1017 0021 1000 4190 0003 - rachunek sum depozytowych w GBP

II. RACHUNEK SUM NA ZLECENIE w PLN (nieoprocentowane)

Dotyczy wpłat zaliczek w sprawach sądowych na poczet opinii biegłych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, na świadków, itp. oraz finansowanie ze środków zleceniodawcy zadań zleconych do wykonania sądom przez inne jednostki organizacyjne i opłaty za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym


1. Konto o nr 39 1130 1091 0003 9085 1420 0001

Za powstałe zmiany uprzejmie przepraszamy.

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

  • Imię i nazwisko
  • Sygnaturę sprawy
  • Numer karty dłużnika
  • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

 

Miejsca parkingowe

Przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu od strony ulicy 3 Maja, wzdłuż budynku sądu znajduje się darmowy parking publiczny dla samochodów osobowych, z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych, oraz stojak na rowery przy głównym wejściu do budynku.

Pomoc w dotarciu do sądu osobom niepełnosprawnym

Przy Sądzie dostępne jest jedno publiczne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, o ograniczonej sprawności ruchowej mogą skorzytać z platformy dla niepełnosprawnych, która znajduje się z prawej strony budynku sądu od strony ulicy Bohaterów Warszawskich. Osoby te proszone są o kontakt pod numerem telefonu (32) 37 35 797 w celu przekazania informacji o swoim przybyciu.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 447 219
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 04.10.2016
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry