Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 2995/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-14 08:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                                           Dnia 28 stycznia 2019 roku

 
Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny
w osobie SSR Bartosza Mainki
po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2019 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa Honesta Inkaso sp. z o.o. s.k. w Bielsku - Białej
przeciwko Annie Komar
 
postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 3 sierpnia 2018 roku, sygn. akt I Nc 2995/18;
 2. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt I Nc 2995/18.

 

Załączniki:

Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-03-12 08:43:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 744/08

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-12 07:00:00

Zarządzenie

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu w sprawie o sygn. Akt I Ns 744/0 zezwolił dłużnikowi Bytomskiemu Zakładowi Usług Górniczych Sp. z o.o. w Zabrzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.813,33 złotych tytułem zapłaty należności Wynikającej z postanowienia Sądy Rejonowego w Gliwicach z dnia 16 stycznia 2004 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu - sygn. Akt VII Ukł 59/02, która to kwota może być wydana* osobom uprawnionym do reprezentacji, wierzyciela, pełnomocnikowi wierzyciela, bądź następcy prawnemu wierzyciela.

Wzywa się wierzyciela, bądź jego następcę prawnego do odebrania z depozytu kwoty 8,813,33 złotych w ciągu trzech lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji.

Opublikowano dnia: 2019-03-11 08:13:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 511/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-12 07:00:00

OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 511/17 toczy się sprawa
z wniosku Ewy Stumpf o stwierdzenie nabycia spadku po Bolesławie Połtawczyku, synu Józefa i Genowefy, zmarłym dnia 28 listopada 2017 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałego w Zabrzu.

                Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2019-03-11 07:51:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 261/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-12 07:00:00

ZARZĄDZENIE

                                                                                         Dnia 22 października 2018r.

 

Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowymw Zabrzu Wydział VIII Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. w Gliwicach

przeciwko Marii Sobieskiej

o zapłatę

zarządza:

 • ustanowić dla pozwanej Marii Sobieskiej, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Olega Marcinowskiego;
 • o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnej pozwanej Marii Sobieskiej ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 


Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-03-11 07:46:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 223/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-12 07:00:00

OGŁOSZENIE 
            W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 223/18 toczy się sprawa
z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze o sporządzenie spisu inwentarza po Karolinie Tkacz,
nr PESEL 57100903720, zmarłej w dniu 16 października 2005 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu przy ul. Wolności 124C/8.

            W dniu 4 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłej.

     Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający  pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-03-11 07:43:53 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 6907/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-12 07:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                    Dnia 15 października 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu VIII Wydział Cywilny

w osobie SSR Agaty Pituch

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Bogumile Paprotny

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. Uchylić nakaz zapłaty z 12 lutego 2018 roku wydany w postępowaniu upominawczym przez referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Nc 6907/17;
 1. Zawiesić postępowanie w sprawie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-03-11 07:43:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 5831/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-12 07:00:00

ZARZĄDZENIE
                                                                                      

     Dnia 22 października2018r.


Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowymw Zabrzu Wydział VIII Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 22 października2018r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa PKP Intercity S.A. w Warszawie
przeciwko Krystianowi Skrzypiec
o zapłatę


zarządza:


ustanowić dla pozwanego Krystiana Skrzypiec, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Wojciecha Berendowicz;


o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego pozwanego Krystianowi Skrzypiec ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

Opublikowano dnia: 2019-03-11 07:40:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3274/16

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-10 14:00:00

POSTANOWIENIE
 

                                                                                   Dnia 25 stycznia 2019 roku

 
Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek
po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Michałowi Bełkowskiemu
o zapłatę
 
postanawia:
 

 1. uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Zabrzu w dniu 28 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 3274/16;
 2. umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-03-08 14:47:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2383/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-10 14:00:00

POSTANOWIENIE
 

                                                                                 Dnia 25 stycznia 2019 roku

 
Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek
po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie
przeciwko Annie Bagińskiej (Bagińska)
o zapłatę
 
postanawia:
 

 1. uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Zabrzu w dniu 23 sierpnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 2383/17;
 2. umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-03-08 14:38:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3283/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-10 14:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                       Dnia 25 stycznia 2019 roku

 
Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek
po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa Tomasza Bachur, Marka Dybowskiego
przeciwko Marcinowi Leśniewskiemu
o zapłatę
 
postanawia:
 

 1. uchylić nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Zabrzu w dniu 20 września 2017 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 3283/17;
 2. umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-03-08 14:31:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1923/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-09 14:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                       Dnia 25 stycznia 2019 roku

 
Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek
po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa Tomasza Bachury (Bachura), Marka Dybowskiego (Dybowski)
przeciwko Halinie Jandurze (Jandura)
o zapłatę


 
postanawia:

umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-03-08 14:28:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1795/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-09 14:00:00

POSTANOWIENIE                                                                                                                                                         Dnia 21 lutego 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa QCS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przeciwko Krzysztofowi Karbowińskiemu (Karbowiński)

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-03-08 14:26:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 521/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-09 14:00:00

ZARZĄDZENIE

                                                                                                   Dnia 6 marca 2019 r.

 

Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Prezydenta Miasta Zabrze

przy udziale Romana Sułek

o zapłatę

zarządza:

 1. ustanowić dla uczestnika postępowania Romana Sułek, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Natalii Zakrzewskiej;
 2. o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego uczestnika postępowania Romana Sułek ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-03-08 14:25:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 2027/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-10 14:00:00

POSTANOWIENIE

    Dnia 19 stycznia 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie: SSR Bartosza Mainki

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Universe 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przeciwko Sonerowi Kurtoglu

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.


Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-03-08 14:19:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 4/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-10 14:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 5 marca 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący ASR Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Intrum Justitia Debt Fund 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Michałowi Wieczorek

o zapłatę

postanawia:

odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 25 lutego 2019 roku.

 

Oryginał dokumentu - Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-03-08 14:17:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 22 186
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry