Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 474/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 12:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
w osobie SSR Magdaleny Prochaczek
po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
na skutek pozwu wniesionego przez easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
przeciwko Sebastianowi Kontkowi
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 12:58:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2621/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 12:00:00

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny
Magdalena Czakon
po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Renaty Zapora, Andrzeja Zapora
 
przeciwko Andrzeja Huryn
o zapłatę

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 12:51:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 5804/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 12:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w dniu 05 września 2018 roku w Zabrzu
sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Antoniemu Korpakowi
o zapłatę

 
postanawia:
 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 stycznia 2018 roku;
 2. oddalić wniosek o nadanie nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym klauzuli wykonalności,
 3. zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 12:44:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1150/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 07:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
w osobie SSR Bartosza Mainki
po rozpoznaniu w dniu 28 września 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie
przeciwko Iwonie Kołodziejczyk (uprzednio: Kozak)
o zapłatę

postanawia:

 1. Uchylić nakaz zapłaty z dnia 29 marca 2018 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 11:49:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2774/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 09:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: SSR Magdalena Prochaczek
po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Santander Consumer Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko Barbarze Kos
o zapłatę
 
postanawia:
 
umorzyć postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 09:46:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2134/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 09:00:00

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny
Magdalena Czakon
po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 r. w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
przeciwko Romanowi Kochelskiemu
o zapłatę

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 09:44:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 286/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 09:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący SSR Daniel Gierak
po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2018  roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie
przeciwko Andrzejowi Łaszkiewiczowi
o zapłatę
 
postanawia:

umorzyć postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 09:43:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1213/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 09:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek
po rozpoznaniu w dniu 10 października 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Tomasza Bachura (Bachur), Marka Dybowskiego (Dybowski)
przeciwko Grzegorzowi Kubasowi (Kubas)
o zapłatę
 

postanawia:
 

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 19 kwietnia 2017 roku wydany w sprawie sygn. akt I Nc 1213/17;
 2. umorzyć postępowanie w sprawie;
 3. oddalić wniosek powoda w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 19 kwietnia 2017 roku wydanemu                      w sprawie sygn. akt I Nc 1213/17.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 09:40:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4100/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 08:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
w osobie SSR Bartosza Mainki
po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa GODebt1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie
przeciwko Izabeli Durczyk
o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 16 listopada 2017 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 08:40:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 807/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 08:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
w osobie SSR Bartosza Mainki
po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Profi Credit Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku - Białej
przeciwko Karolinie Dotzauer
o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 29 marca 2018 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 08:39:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 644/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 08:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
w osobie SSR Bartosza Mainki
po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu
przeciwko Krzysztofowi Kopicy (Kopica)
o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 14 lutego 2018 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie;
 3. oddalić wniosek powoda o nadanie nakazowi zapłaty z dnia 14 lutego 2018 roku klauzuli wykonalności.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 08:37:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1101/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 08:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
w osobie SSR Bartosza Mainki
po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą wWarszawie
przeciwko Piotrowi Greli (Grela)
o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 29 marca 2018 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie;
 3. oddalić wniosek powoda o nadanie nakazowi zapłaty z dnia 29 marca 2018 roku klauzuli wykonalności.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 08:34:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 351/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 08:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
w osobie SSR Bartosza Mainki
po rozpoznaniu w dniu 28 września 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Debacom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Zabrzu
przeciwko Pawłowi Jeziornemu (Jeziorny)
o zapłatę

postanawia:

 1. Uchylić nakaz zapłaty z dnia 29 stycznia 2018 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie;
 3. oddalić wniosek powoda o nadanie nakazowi zapłaty z dnia 29 stycznia 2018 roku klauzuli wykonalności.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 08:29:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 842/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 08:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
w osobie SSR Bartosza Mainki
po rozpoznaniu w dniu 28 września 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
na skutek pozwu wniesionego przez Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
przeciwko Piotrowi Koenigowi
o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 28 marca 2018 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 08:26:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1152/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-15 08:00:00

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
w osobie SSR Bartosza Mainki
po rozpoznaniu w dniu 28 września 2018 roku w Zabrzu
na posiedzeniu niejawnym
na skutek pozwu wniesionego przez easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
przeciwko Krystynie Kozikowskiej
o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty z dnia 29 marca 2018 roku;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-11-13 08:24:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 20 122
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry