Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 764/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-20 06:00:00

POSTANOWIENIE                                       

Dnia 5 lipca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie

przeciwko Jolancie Chadzyńskiej

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-07-17 06:54:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1898/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-19 06:00:00

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                              Dnia 10 maja 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 maja 2018 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa

 Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko

Mirosławowi Gaborowi, Ewie Gabor

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c. w zw. z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.)

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-07-17 06:51:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2717/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-17 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni

przeciwko Damianowi Doktórowi (Doktór)

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 14:39:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 597/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-16 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2018 roku

 • Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
 • w składzie następującym
 • Przewodniczący SSR Daniel Gierak
 • po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 roku
 • na posiedzeniu niejawnym
 • sprawy z powództwa Altus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 z siedzibą w Warszawie
 • przeciwko Dawidowi Lice (Lika)
 • o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 14:37:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2709/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-17 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni

przeciwko Mateuszowi Brzozowskiemu (Brzozowski)

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 14:35:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 597/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-18 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2018 roku

 • Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny
 • w składzie następującym
 • Przewodniczący SSR Daniel Gierak
 • po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 roku
 • na posiedzeniu niejawnym
 • sprawy z powództwa Altus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 z siedzibą w Warszawie
 • przeciwko Dawidowi Lice (Lika)
 • o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 14:34:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3549/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-19 14:00:00

POSTANOWIENIE

    Dnia 4 lipca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa GODebt1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Marcinowi Chałupce (Chałupka)

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30 października 2017 roku w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Nc 3549/17;
 2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 14:32:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 476/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-18 14:00:00

ZARZĄDZENIE

    Dnia 10 lipca 2018r.


Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowymw Zabrzu Wydział VIII Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2018r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Honesta Inkaso Sp. z o.o. Sp.Kom. w Bielsku-Białej
przeciwko Emilii Skiba
o zapłatę


zarządza:


ustanowić dla pozwanej Emilii Skiba, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Beaty Bieniek;
o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnej pozwanej Emilii Skiba ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 14:30:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3284/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-17 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lipca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca  2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko Damianowi Juraszkowi

postanawia:

 • uchylić nakaz zapłaty z dnia 28 listopada 2016 roku;
 • umorzyć postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 14:29:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 853/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-19 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym

Przewodnicząca SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Miejskiej Zabrze

przeciwko Beacie Jurewicz (Jurewicz) i Katarzynie Jurewicz (Jurewicz)

o zapłatę

 

postanawia:

 1. uchylić z urzędu nakaz zapłaty z dnia 9 marca 2018 roku wydany w sprawie sygn. akt I Nc 853/18 względem pozwanej Katarzyny Jurewicz;
 2. umorzyć postępowanie w stosunku do pozwanej Katarzyny Jurewicz.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 14:26:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4594/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-18 14:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lipca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu  5 lipca 2018 roku

sprawy z powództwa Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

przeciwko Ryszardowi Bieleckiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 • uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 30 listopada 2017 roku;
 • oddalić wniosek powoda o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 14:23:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3443/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-17 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lipca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca  2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie

przeciwko Wioletcie Furgoll

postanawia:

 • uchylić nakaz zapłaty z dnia 29 listopada 2016 roku;
 • umorzyć postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 14:03:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4027/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-17 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko Wiesławowi Kałłasowi

postanawia:

 • uchylić nakaz zapłaty z dnia 29 grudnia 2016 roku;
 • umorzyć postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 13:42:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 294/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-18 13:00:00

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                                Dnia 04 lipca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Machorowska-Horoszewicz    

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 04 lipca 2018 roku w Zabrzu

sprawy z powództwa  Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu

przeciwko Janowi Błażejewskiemu

o zapłatę

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30 stycznia 2018 roku;
 2. oddalić wniosek o nadanie nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym klauzuli wykonalności,
 3. zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 13:39:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3844/16

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-17 13:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lipca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca  2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie

przeciwko Michałowi Carykowi

postanawia:

 • uchylić nakaz zapłaty z dnia 19 grudnia 2016 roku;
 • umorzyć postępowanie.

(postanowienie)

Opublikowano dnia: 2018-07-16 13:37:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 17 393
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry