Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 393/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-21 09:00:00

 

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                                                                                        Dnia 12 listopada 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodnicząca:

asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 listopada 2019 w Zabrzu

sprawy z wniosku Ewy Orłowskiej

z udziałem uczestników postępowania: Henryka Bielińska, Andrzej Bieliński, Henryka Cimała, Harald Fastriok, Urszula Fastriok, Marcin Gaś, Joanna Gaś, Henryk Gaś, Ewa Jędzura, Jan Jędzura, Andrea Lange, Halina Laska, Halina Legut, Stanisław Legut, Paweł Mida, Michalina Nawrat, Sebastian Nawrat, Krystyna Neuman, Zygmunt Neuman, Włodzimierz Orłowski, Monika Pawlicka, Waldemar Pawlicki, Izabela Petelicka, Marek Piech, Adrian Piech, Piotr Piech, Marian Piech, Marek Potocki, Andrzej Ratka, Grażyna Ratka, Elżbieta Sadejczyk, Henryk Sadejczyk, Jerzy Smoleń, Regina Smoleń, Henryka Sobczak, Piotr Sobczak, Małgorzata Sowińska, Sławomir Sowiński, Jerzy Śliwa, Larisa Śliwa, Aniela Werschner, Kazimierz Werschner, Alicja Wielechowska, Zbigniew Wielechowski, Jarosław Zabielski

o wyznaczenie zarządcy

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.),

 

 

Oryginal do pobrania: pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-11-20 09:34:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 272/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-19 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 18 listopada 2019 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 18 listopad 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokurę Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko Arielowi Jakubek

 

 

 

o zapłatę

 

postanawia

 

 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 7 lutego 2019r
 • zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-11-19 12:02:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 273/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-20 11:00:00

Zabrze, dnia 13 listopada 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns 273/19 ustanowiono pracownika tut. Sądu Natalię Rydzewską - kuratorem
dla reprezentowania nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Krzysztofa Kulika.

Kurator będzie reprezentował pozwanego w sprawie z wniosku Henryka Próby z udziałem Rolanda Kulika, Krzysztofa Kulika o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-11-19 11:26:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3844/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-19 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 14 listopada 2019 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Edycie Gorzkuła

 

o zapłatę

 

postanawia:

 

odmówić podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Pouczenie-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-11-19 11:03:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1755//19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-19 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

przeciwko Adam Grygorcewicz

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie;
 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 10 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-11-19 09:56:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2048/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-19 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 14 listopada 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Heimondo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Dariuszowi Jackiewicz

o zapłatę

postanawia:

 

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-11-19 09:35:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2748/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-19 09:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 14 listopada 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko Ewie Napiórkowskiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 29 maja 2018 roku,
 3. umorzyć postępowanie w sprawie,
 4. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty od pozwu.

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-11-19 09:18:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1935/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-19 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 14 listopada 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Invest Incaso S.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Piotr Heliosz

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy skarga na orzeczenie referendarza. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie skargi na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2019-11-19 09:11:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 2933/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-24 13:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

Dnia 13  listopada 2019 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu  13  listopad 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Tomaszowi Tutaj

 

 

o zapłatę

 

postanawia

 

 1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 16 lipca 2018r
 2. zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

 oryginał dokumentu-pobierz

pouczenie-pobierz

Opublikowano dnia: 2019-11-18 13:26:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 1668/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-24 10:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 13 listopada 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Piotrowi Godlewskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 6 czerwca 2019 roku,
 3. umorzyć postępowanie w sprawie,
 1. zwrócić powodowi kwotę 20 zł (słownie: dwadzieścia 00/100) złotych tytułem zwrotu połowy uiszczonej opłaty od pozwu, z kwoty zaksięgowanej pod pozycją 500046148025.

 

 oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2019-11-18 10:06:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 241/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-14 14:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Ns 241/19

 

                                               POSTANOWIENIE

 

Dnia 30 października 2019 roku

 

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział VIII Cywilny

Robert Zubek

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2019 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze

przy udziale Marii Franciszce Beyer (z domu Kudla), Augusta Paula Kudla i Heleny Thies (z domu Kudla)

o zwrot przedmiotu z depozytu sądowego

                                               postanawia:

zwrócić Gminie Miejskiej Zabrze kwotę 35.790,00 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 00/100) złotych wraz z odsetkami, z kwoty zaksięgowanej na koncie sum depozytowych pod pozycją 3782/502/09, złożonej do depozytu sądowego przez Gminę Miejską Zabrze w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w  Zabrzu z dnia  28 czerwca  2005  r., sygnatura akt VII Ns 1/05, której wydania nie zażądał żaden z wierzycieli.

                                              UZASANIENIE

Wnioskodawca wniósł o zwrot z depozytu sądowego kwoty 35.790,00 zł. Wnioskodawca oparł swój wniosek o regulację art. 69311 k.p.c. Wymieniona powyżej kwota została zaksięgowana pod poz. 3782/502/09.

                           Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 69311 § 1 k.p.c. na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu.

Z kolei art. 469 § 1 k.c. wskazuje, iż dopóki wierzyciel nie zażądał wydania przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego, dłużnik może przedmiot złożony odebrać.

Wniosek dłużnika o zwrot wypłaconej do depozytu sądowego kwoty  35.790,00 zł uznać należało za zasadny.

Dłużnik złożył wniosek o zezwolenia na złożenie do depozytu, który to wniosek został uwzględniony prawomocnie postanowieniem z dnia 28 czerwca 2005r. 

Zgodnie z powyższym postanowieniem wpłacona suma miała być wydana uczestnikom niniejszego postępowania bądź ich spadkobiercom po przedłużeniu przez nich prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie praw do spadu. Natomiast żaden z uprawnionych wierzycieli do dnia dzisiejszego nie wniósł o wydanie z depozytu wykazując swoje uprawnienia do depozytu.

Biorąc powyższe pod uwagę sąd postanowił zwrócić wnioskodawcy wpłaconą kwotę wraz z odsetkami, na którym zdeponowano wpłaconą kwotę, o czym na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w postanowienia.

 

POUCZENIE                                                                     

Od doręczonego postanowienia służy apelacja.                     

Apelację wnosi się do Sądu Okręgowego w Gliwicach

za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni

od doręczenia postanowienia.

 

Nadanie pisma na pocztę

jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.


Załączniki:VIII Ns 241/19

 • Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2019-11-14 14:38:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 514/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-16 14:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                        Dnia 25 października 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny w składzie

Przewodniczący: sędzia Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Polcredit Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                w Warszawie

przeciwko: Ryszardowi Gałka

o zapłatę

 

 

postanawia 

zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art.177§ 1 pkt 6 kpc 

 

 

Oryginał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2019-11-14 14:11:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: inc 708/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-19 13:00:00

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 12 listopada 2019 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Kabut

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2019 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko Damianowi Rolnik

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie,
 2. uchylić nakaz zapłaty z dnia 14 marca 2019 roku,
 3. umorzyć postępowanie w sprawie,
 1. zwrócić powodowi kwotę 95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć 00/100), tytułem zwrotu połowy uiszczonej opłaty od pozwu, z kwoty zaksięgowanej pod pozycją 500043091030.

 

 

 oryginał dokumentu-pobierz

 

Opublikowano dnia: 2019-11-14 13:55:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 242/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-14 10:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:  

                                                    ZARZĄDZENIE

Dnia 4 listopada 2019 roku


Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2019r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. w Zabrzu        
przeciwko Mariuszowi Kowalczyk    
o zapłatę

                                                       zarządza:


1) ustanowić dla pozwanego Mariusza Kowalczyk, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Szymona Solarskiego;


2) o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego pozwanego Mariusza Kowalczyk ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.


Załączniki:VIII Nc 242/19

 • Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2019-11-14 10:24:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Nc 241/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-14 09:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:Sygn.

akt VIII Nc 241/19
                                                  ZARZĄDZENIE

Dnia 4 listopada 2019 roku


Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2019r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. w Zabrzu        
przeciwko Robertowi Ciba    
o zapłatę

                                                    zarządza:


1) ustanowić dla pozwanego Roberta Ciba, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Szymona Solarskiego;


2) o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnego pozwanego Roberta Ciba ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.


Załączniki:VIII Nc 241/19

 • Odpis ogłoszenia
Opublikowano dnia: 2019-11-14 09:53:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 28 270
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry