Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 1503/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 23 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko Danucie Bujak

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-08 13:00:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 307/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 12:00:00

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 307/18  toczy się sprawa z wniosku Roksany Budny o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Roman, córce Gustawa i Ludwiki, zmarłej 23 lutego 2012 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu. W skład majątku spadkowego po zmarłej wchodzi nieruchomość położona w Zabrzu o numerze księgi wieczystej GL1Z/00035817/7.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-08 12:47:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1131/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 12:00:00

 POSTANOWIENIE

 

Dnia 22 października 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Sebastianowi Kawie

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-08 12:36:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1113/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 22 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie SSR Magdaleny Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przeciwko Markowi Janikowi (Janik)

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-08 12:34:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 141/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 12:00:00

P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 6 grudnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Agnieszka Monikowska-Biela

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 grudnia 2018 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku

 Getin Noble Banku S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju

z udziałem

Wiktorii Golli, Amandy Golli

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ).

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-08 12:27:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 902/07

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 12:00:00

POSTANOWIENIE

Zabrze, 3 grudnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

            Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z urzędu

z udziałem Skarbu Państwa - Prokuratora Rejonowego w Zabrzu

o zabezpieczenie spadku po Januszu Wierciaku (Wierciak)

 

postanawia:

1) uchylić zabezpieczenie spadku po zmarłym Januszu Wierciaku;

2) zwolnić dozorcę masy spadkowej Dariusza Strzelczyka z obowiązku pełnienia dozoru nad majątkiem ruchomym pozostawionym przez zmarłego w lokalu mieszkalnym położonym w Zabrzu przy ul. Ptasiej 1/3 i zezwolić na utylizację tych ruchomości, przechowywanych w magazynie Jednostki Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Heweliusza 7A w Zabrzu.

 

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-08 12:25:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 924/15

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 3 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny w składzie :

Przewodniczący SSR Magdalena Prochaczek

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Justine Kosmowski, Jana Kosmowskiego, Mariana Kosmowskiego, Łukasza Kosmowskiego, Klaudii Kosmowskiej-Kindrat

przy udziale Doroty Salich, Korneliusza Salich, Krystiana Smolarz, Kamilli Smolarz, Agaty Szumilas, Norberta Karasińskiego

o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 17 i 17a dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00001621/9

 

postanawia:

umorzyć postępowanie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-08 12:21:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 452/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 12:00:00

ZARZĄDZENIE

                                                                            Dnia 7 listopada 2018r.

Starszy referendarz sądowy Robert Zubek w Sądzie Rejonowymw Zabrzu Wydział VIII Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Katarzyny Sala

przy udziale Marii Sala, Urszuli Sala i Danuty Guzik

o stwierdzenie nabycia spadku

zarządza:

  • ustanowić dla uczestniczki postępowania Danuty Guzik, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adwokata Stanisławy Janota;
  • o ustanowieniu kuratora do zastępowania nieobecnej uczestniczki postępowania Danuty Guzik ogłosić w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-08 12:19:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 549/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 12:00:00

POSTANOWIENIE

                                                                                    Dnia 31 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018  roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa             Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie 

przeciwko Maciejowi Fidykowi

o wyjawienie majątku

(pobierz)

 

Opublikowano dnia: 2019-01-08 12:17:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3082/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 3 października 2018 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

 

przeciwko Patrycji Fijałkowskiej

o zapłatę

 

postanawia

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia  21 grudnia 2017r.
  2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-08 12:10:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1236/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-09 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

    Dnia 13 listopada 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

przeciwko Wiesławowi Felskowskiemu

o zapłatę

postanawia: umorzyć postępowanie.

Oryginał dokumentu - pobierz.

Opublikowano dnia: 2019-01-08 11:52:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3082/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 3 października 2018 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

 

przeciwko Patrycji Fijałkowskiej

o zapłatę

 

postanawia

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia  21 grudnia 2017r.
  2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-08 11:51:53 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1551/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-09 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

    Dnia 13 listopada 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący SSR Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa TAURON Sprzedaż GZE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu

przeciwko Krzysztofowi Henrykowi Jedzinie

o zapłatę

postanawia: umorzyć postępowanie.

Oryginał dokumentu - pobierz.

Opublikowano dnia: 2019-01-08 11:50:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 4184/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-10 11:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 15 października 2018 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2018 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa ITI Neovision S.A z siedzibą w Warszawie

 

 

przeciwko Andrzejowi Dawidowicz

o zapłatę

 

postanawia

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia  28 grudnia 2017r.
  2. zawiesić postępowanie w sprawie.

(pobierz)

Opublikowano dnia: 2019-01-08 11:50:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 966/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-09 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 6 listopada 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w osobie SSR Bartosza Mainki

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2018 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

na skutek pozwu wniesionego przez KGPN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

przeciwko Sonii Głodyn

o zapłatę

postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie.

Oryginał dokumentu - pobierz.

Opublikowano dnia: 2019-01-08 11:48:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 21 125
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry