Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 186/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-11 09:00:00

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 186/20 toczy się sprawa
z wniosku Skarbu Państwa o sporządzenie spisu inwentarza po Walerianie Lewkowiczu synu Aleksandra i Bronisławy , zmarłego w dniu 14 stycznia  2003 roku w Katowicach   i ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu obejmujący cały majątek spadkowy. W dniu 9 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po zmarłym.  Poucza się, że w sporządzaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający  pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-07-10 11:31:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 163/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-11 06:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Olimpii Krawczyk

przy udziale Ryszarda Ligudzińskiego

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie wobec zgonu uczestniczki  postępowania Zofii Hrynasz (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.).

 

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2020-07-10 08:15:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII C 677/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-09 11:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII C 667/18

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                       Dnia 07 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu VIII Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Lidia Sęk

po rozpoznaniu w dniu 07 lipca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Andrzeja Gniadek

przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

o zapłatę

 

postanawia:

 

  1. przyznać adwokat Sylwii Snoch – Gomułce kwotę 221,40 (dwieście dwadzieścia jeden i 40/100) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu ustanowionego dla powoda, którą to należność wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zabrzu;
  2. zawiesić postępowanie (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.) albowiem jak wynika z informacji bazy PESEL2-SAD powód zmarł dnia 31 maja 2020 roku.


Załączniki:

 

Opublikowano dnia: 2020-07-09 13:43:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 277/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-10 08:00:00

 

 

POSTANOWIENIE

 

                        Dnia 02 marca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący asesor sądowy  Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 02 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Christofa Cziumplik

przy udziale Gabrieli Sikorskiej i innych

o zasiedzenie

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.).

 

 

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-08 10:53:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 228/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-18 07:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                        Dnia 31 marca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska  

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zaolziańskiej 17
w Zabrzu

przy udziale Andrzeja Krętorz, Jolanty Krętorz oraz Stefana Mikos

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 16 października 2019 roku postępowanie zawieszono
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania.

 Oryginał do pobrania: pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-08 09:04:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3310/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu

przeciwko Aleksandrze Muzioł

o zapłatę

 

postanawia

 

  • zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 §1 pkt 6 kpc)
  • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 18 listopada 2019r

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-07 12:04:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3111/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 08:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 30 czerwca 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa 7 Pożyczka Grupa Finansowa Sp. z o.o. w Gorzowie

przeciwko Barbarze Martyniuk

o zapłatę

 

 

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie w stosunku do Teresy Filipskiej .

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-07 10:26:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3157/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 07:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Tauron Sprzedaż GZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

przeciwko: Joanna Sabat

 

o zapłatę

postanawia:

 

  1. zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar. 1391 § 2 k.p.c.;
  2. oddalić wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłat z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-07 09:14:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3277/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-07 06:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni

przeciwko: Artur Jarecki

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-07 09:01:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 855/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 06 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa „Kancelarii Prawnej Inkaso Wec” Spółki Akcyjnej w Łodzi

przeciwko Krzysztofowi Zacharuk 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 19 listopada 2019 roku postępowanie zawieszono
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania.

 

 

Oryginał dokuemntu - pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 13:39:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 584/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 11 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa NOVA Mispra Capital sp. z o.o. sp. k. w Warszawie

przeciwko Michałowi Kawczyńskiemu 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 3 września 2019 roku postępowanie zawieszono
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania.

 

Oryginał dokumentu - pobierz

 

 

Opublikowano dnia: 2020-07-06 13:36:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 547/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 11 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Bogdanowi Stawiarzowi 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 9 września 2019 roku postępowanie zawieszono
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania.

 

Oryginał dokuemntu - pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-07-06 13:30:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 853/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 06 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa „Kancelarii Prawnej Inkaso Wec” Spółki Akcyjnej w Łodzi

przeciwko Mariuszowi Kaliniewiczowi 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 19 listopada 2019 roku postępowanie zawieszono
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania.

 

Oryginał dokuemntu - pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 13:23:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 1091/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 11:00:00

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                      Dnia 1 kwietnia 2020 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2020 r. w Zabrzu

sprawy z powództwa  Marka Grzelaka

przeciwko Jadwidze Niedzielskiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

 

 

Oryginał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 13:19:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I C 564/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-07-17 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 11 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie

przeciwko Arturowi Szreter 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie,

 

albowiem postanowieniem z 3 września 2019 roku postępowanie zawieszono
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek
o podjęcie postępowania.

 

Oryginał dokumentu - pobierz

Opublikowano dnia: 2020-07-06 13:16:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 35 264
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry