Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 534/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-04-05 11:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 25 lutego 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

Sędzia Agnieszka Monikowska-Biela

 

 

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Prokuratora Rejonowego w Zabrzu działającego na rzecz Patryka Polaka

przeciwko Bartłomiejowi Dorabiale (Dorabiała)

o zapłatę

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie.

 

Oryginał dokumnetu - pobierz

Opublikowano dnia: 2021-03-02 12:47:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 446/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-04-01 11:00:00

 

P  O S T A N O W I E N I E

 

                                                                          Dnia 23 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

 

            Przewodniczący:

asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 lutego 2021 r. w Zabrzu

sprawy z wniosku  Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu

przy udziale Igora Jagły

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ).

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

Opublikowano dnia: 2021-03-01 12:43:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 278/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-04-01 09:00:00

  POSTANOWIENIE

 

                                                                                   Dnia 23 lutego 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący asesor sądowy Anna Basiura-Głogowska

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Corpus Iuris Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przy udziale Gminy Miejskiej Zabrze, Ewy Wieczorek, Grażyny Markiewicz, Izabeli Götz, Jana Frycowskiego

o stwierdzenie nabycia spadku po Bernardzie Mańce

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc)

 

 Oryginał do pobrania:  pobierz

Opublikowano dnia: 2021-03-01 10:54:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 80/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-04-01 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                    Dnia 24 lutego 2021 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Bożeny Krenczyk

przy udziale Eugeniusza Duki (Duka)

o podział majątku wspólnego

 

 

postanawia:

 

podjąć zawieszone postępowanie.

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

Opublikowano dnia: 2021-03-01 09:41:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 5/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-04-01 08:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                       Dnia 23 lutego 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dnu 23 lutego 2021 roku w  Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Prezydenta Miasta Zabrze

z udziałem Rafała Ciska (Cisek)

o orzeczenie przepadku

 

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie  na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

 

 

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

Opublikowano dnia: 2021-03-01 09:31:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 373/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-04-01 08:00:00

POSTANOWIENIE

 

                                                                               Dnia 23 lutego 2021 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny w składzie:

            Przewodniczący: sędzia Bartosz Mainka

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Bogusława Polniaka (Polniak)

z udziałem Sebastiana Polniaka (Polniak)

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

 

umorzyć postępowanie (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.),

 

albowiem postanowieniem z 13 listopada 2020 roku postępowanie zawieszono
na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i w terminie ustawowym nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania.

 

 Oryginał do pobrania: pobierz

 

 

Opublikowano dnia: 2021-03-01 09:24:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1176/14

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-02 07:00:00

OGŁOSZENIE

 

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1176/14
w dniu 20 marca 2015 roku wydał postanowienie o zezwoleniu dłużnikowi Ryszardowi Kopciowi (Kopeć) na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.522,41 zł należnej wierzycielowi Maderra Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, która to kwota może być wydana wierzycielowi na jego wniosek.

Powyższa kwota została zaksięgowaną w księdze depozytów sądowych pod pozycją 3784/1568/15.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

 

 

Opublikowano dnia: 2021-03-01 08:41:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 791/13

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-02 07:00:00

OGŁOSZENIE

 

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 791/13
w dniu 24 marca 2014 roku wydał postanowienie o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w Gliwicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.541,41 zł należnej wierzycielowi Ryszardowi Kaniucie (Kaniuta), która to kwota może być wydana wierzycielowi na jego wniosek.

Powyższa kwota została zaksięgowaną w księdze depozytów sądowych pod pozycją 3782/151/15.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2021-03-01 08:25:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 342/14

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-03 06:00:00

OGŁOSZENIE

 

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 342/14
w dniu 22 kwietnia 2014 roku wydał postanowienie o zezwoleniu dłużnikowi Gminie Gliwice na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.544,07 zł należnej wierzycielowi Przedsiębiorstwu Usługowo-Technicznemu TOP-SERWIS Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, która to kwota może być wydana wierzycielowi na jego wniosek.

Powyższa kwota została zaksięgowaną w księdze depozytów sądowych pod pozycją 3782/487/15.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2021-03-01 07:20:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3020/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-03-26 11:00:00

 

POSTANOWIENIE

Dnia 18 luty 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu   18 luty 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gwarant24 sp z.o.o w Warszawie

przeciwko Damianowi Pacucha

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 pkt 6 ) kpc

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2021-02-26 12:09:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 807/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-03-26 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 24 luty 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Olga Wińska (poprzednio Rydzewska)

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)  

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-02-26 12:03:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 600//20

Termin zakończenia publikacji: 2021-03-26 10:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 24 luty 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gmina Zabrze

przeciwko Agata Przybyła

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)  

 

Oryginał-Pobierz

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-02-26 11:47:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 142/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-03-26 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 24 luty 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Zabrze

przeciwko: Damian Wichrowski

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)  

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz 

 

Opublikowano dnia: 2021-02-26 11:11:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 319/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-03-26 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 24 luty 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Zabrze

przeciwko Annie Kamińskiej, Angelice Kamińskiej

 

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1) w stosunku do Anny Kamińskiej  

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2021-02-26 10:59:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3809/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-03-26 09:00:00

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 24 luty 2021 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2021 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokurę Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko Katarzynie Augustowskiej

 

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1)

 

Oryginał dokumentu-Pobierz 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-02-26 10:52:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 46 142
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry