Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Nc 3202/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 13:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 7 września 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Kancelaria Medius S.A w Krakowie

przeciwko Arkadiuszowi Mielewskiemu

 

 

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty w sprawie
 3. umorzyć postępowanie w sprawie.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 15:25:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 12:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 7 września 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu w 7 września 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Malwina Myrcik

 

 

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1).

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

 

Opublikowano dnia: 2020-09-18 15:02:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 673/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 12:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 7 września 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Provident Polska S.A w Warszawie

przeciwko Pawłowi Kozioł

 

 

 

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty w sprawie
 3. umorzyć postępowanie w sprawie.

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 14:58:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2863/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 12:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 7 września 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Powszechnego Zakłady Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

przeciwko Tomaszowi Gabrysiak

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty w sprawie
 3. umorzyć postępowanie w sprawie.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 14:50:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 422/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 2 września 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu

przeciwko: Grażyna Motyka

 

o zapłatę

 

postanawia

 

 • zawiesić postępowanie w sprawie ( art. 177 §1 pkt 6 kpc)
 • oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 14:19:34 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 52/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 12:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 7 września 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu

przeciwko Blandyna Podsiadło, Krzysztof Podsiadło, Tomasz Podsiadło,

 

 

o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie w stosunku do Krzysztofa Podsiadło

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 14:14:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 1640/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 11:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 7 września 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

przeciwko Darii Bulińskiej

 

 

 

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty w sprawie
 3. umorzyć postępowanie w sprawie.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 14:00:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2212/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 11:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Zabrze, dnia 7 września 2020r

Starszy Referendarz sądowy Magdalena Czakon w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

 

przeciwko Robertowi Drabik

 

 

postanawia

 1. Podjąć zawieszone postępowanie
 2. uchylić nakaz zapłaty w sprawie
 3. umorzyć postępowanie w sprawie.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 13:26:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3261/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 11:00:00

POSTANOWIENIE

 

Dnia 7 września 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydziale I Cywilnym

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu w 7 września 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Jadwidze Ossowskiej

 

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie ( art. 182 § 1 pkt 1).

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 13:04:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 2242/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 10:00:00

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 27 lipca 2020 roku

 

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Daniel Gierak

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2020 roku w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Honesta Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Bielsku-Białej

przeciwko Łukaszowi Woźniczka

o zapłatę    

 

postanawia:

 1. uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 lipca 2019 roku
 2. umorzyć postępowanie w sprawie.

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 12:59:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 271/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 10:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 7 września 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Prokurę Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko Sebastian Trocha

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 12:42:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 756/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-28 10:00:00

 

 

 

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2020 roku

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie

przeciwko Małgorzacie Klepackiej

 o zapłatę

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 12:36:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: INc 436/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-26 09:00:00

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Radosław Kminikowski

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Zabrzu

przeciwko: Roman Grzeszny

o zapłatę

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z ar.
1391  § 2 k.p.c.;

 

 oryginał dokumentu-pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 11:53:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 3890/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 2 września 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu

przeciwko Elżbieta Kozar

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 11:42:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Nc 261/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-18 09:00:00

POSTANOWIENIE

Dnia 2 września 2020 roku

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu Wydział I Cywilny

Magdalena Czakon

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 r. w Zabrzu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Skarb Państwa – Prezydenta Miasta Zabrze

przeciwko Beacie Marchewka i Grzegorzowi Marchewka

 

 

 

o zapłatę

postanawia

 

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 §1 pkt 6 kpc w stosunku do Grzegorza Marchewka

 

 

Oryginał dokumentu-Pobierz

Opublikowano dnia: 2020-09-18 11:36:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 37 589
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry