Strona główna / Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: VIII Ns 14/06

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-16 11:00:00

VIII Ns 14/06

"Wzywa się wszystkie osoby uprawnione do odbioru ustanowionego postanowieniem z dnia 5 lipca 2006 roku depozytu wynoszącego 630,50 złotych, należnego tytułem spłaty wierzytelności przysługującej Matrix S.C. E. Kolawczyk, K. Kąsek w Zabrzu, ujętej na liście wierzytelności w postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Elektro Jarex” Janusz Tutaj w Kielcach w sprawie  sygn. akt V Ukł 28/02, który należny jest Matrix S.C. E. Kolawczyk, K. Kąsek w Zabrzu, względnie wspólnikowi tej spółki po wykazaniu następstwa prawnego – w terminie trzech lat od dnia doręczenia niniejszego zobowiązania. Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.";

Opublikowano dnia: 2021-06-15 13:15:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 16/05

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-15 11:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VII Ns 16/05

 

OGŁOSZENIE

           Sąd Rejonowy w Zabrzu w sprawie o sygn. akt VII Ns 16/05 w dniu 27 listopada 2005 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 51.297,00 zł tytułem odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Bielszowickiej, obejmującej działkę nr 1433/199 o pow. 1164 m2, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona spadkobiercom Franciszka Walczucha na ich wniosek, po przedłożeniu prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie praw do spadku.

Powyższa kwota została zaksięgowana w księdze depozytów sądowych pod pozycją 3782/519/2009.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz z pożytkami, które przyniósł na własność Skarbu Państwa.

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-06-15 13:15:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 9/05

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-16 10:00:00

VII NS 9/05

OGŁOSZENIE

 

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny, w sprawie o sygn. akt VII Ns 9/05 w dniu 30 czerwca 2005 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Gminie Miejskiej Zabrze  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 149 550 zł należnej spadkobiercom Maksymiliana Joachimskiego, która to kwota może być wydana jego spadkobiercom, po przedłożeniu prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie prawo do spadku.

           Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz z pożytkami, które przyniósł na własność Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia: 2021-06-15 12:21:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 1/02

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-16 07:00:00

Tablica ogłoszeń dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania

WEZWANIE

 Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z 13 czerwca 2002 roku, sygn. akt VII Ns 1/02, zezwalającego wnioskodawczyni Asclepios Spółce Akcyjnej z siedzibą w Zabrzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 265,70 złotych, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego.

            Sąd wzywa Panią Jadwigę Zombek, Panią Gertrudę Bauch oraz Pana Oskara Stanek, bądź też ich następców prawnych, aby w terminie 3 lat złożyli do Sądu Rejonowego w Zabrzu VIII Wydziału Cywilnego wniosek o wydanie kwoty złożonej do depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami, bowiem w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do tego depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami na rzecz Skarbu Państwa, po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

Opublikowano dnia: 2021-06-15 10:04:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 19/05

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-16 07:00:00

Tablica ogłoszeń na okres 6 miesięcy dla nieznanych następców prawnych zmarłego Maxa (Maksymiliana) Joachimskiego

VII Ns 19/05

WEZWANIE

 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z 16 grudnia 2005 roku, sygn. akt VII Ns 19/05, zezwalającego wnioskodawcy Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 482 470 złotych, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego.

            Sąd wzywa Pana Maxa (Maksymiliana) Joachimskiego, bądź też jego następców prawnych, aby w terminie 3 lat złożyli do Sądu Rejonowego w Zabrzu VIII Wydziału Cywilnego wniosek o wydanie kwoty złożonej do depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami, bowiem w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do tego depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami na rzecz Skarbu Państwa, po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

Opublikowano dnia: 2021-06-15 09:59:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 15/04

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-15 11:00:00

Tablica ogłoszeń dla nieznanych następców prawnych zmarłych: Franciszka Lamich i Franciszki Lamich 

VII Ns 15/04

WEZWANIE

 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z 29 czerwca 2005 roku, sygn. akt VII Ns 15/04, zezwalającego wnioskodawcy Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 45 524 złotych, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego.

            Sąd wzywa Pana Franciszka Lamich oraz Panią Franciszkę Lamich, bądź też następców prawnych Pana Franciszka Lamich i Pani Franciszki Lamich, aby w terminie 3 lat złożyli do Sądu Rejonowego w Zabrzu VIII Wydziału Cywilnego wniosek o wydanie kwoty złożonej do depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami, bowiem w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do tego depozytu wraz z naliczonymi od tej kwoty odsetkami na rzecz Skarbu Państwa, po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

Opublikowano dnia: 2021-06-14 13:45:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VII Ns 7/06

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-11 06:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 01.06.2021 r. publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

 

 

OGŁOSZENIE

 

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, w sprawie o sygn. akt VII Ns 7/06, w dniu 4 kwietnia 2006 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 14.100,00 zł tytułem odszkodowania za przeniesienie udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Bielszowickiej, obejmującej działkę nr 786/198, o powierzchni 596 m2, która to kwota może być wydana Georgowi Czichy bądź jego spadkobiercom na ich wniosek, po przedłożeniu prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie praw do spadku.

Powyższa kwota została zaksięgowana w księdze depozytów sądowych Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Wzywa się uprawnionego (uprawnionych), aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazał swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz
z pożytkami, które przyniósł na własność Skarbu Państwa.

 

 

Opublikowano dnia: 2021-06-11 08:10:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 913/13

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-02 07:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:

Sygn. akt VIII Ns 913/13

 

OGŁOSZENIE

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VIII Cywilny, w sprawie o sygn. akt VIII Ns 913/13 w dniu 28 listopada 2013 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Prezydentowi Miasta Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5 855 złotych należnej uczestniczce postępowania Adelajdzie Nizin, która to kwota może być wydana uczestniczce postępowania na jej wniosek.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

 

 

 

 

 

Opublikowano dnia: 2021-06-02 09:14:36 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: VIII Ns 4/06

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-26 07:00:00

VIII Ns 4/06

 

WEZWANIE

 

            Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z 19 kwietnia 2006 roku, sygn. akt VII Ns 4/06, zezwalającego wnioskodawczyni Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 32 400 zł, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego.

            Sąd wzywa Panią Emmę Ogorek bądź jej spadkobierców, aby w terminie 3 lat złożyli do Sądu Rejonowego w Zabrzu VIII Wydziału Cywilnego wniosek o wydanie kwoty złożonej do depozytu, bowiem w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do tego depozytu rzecz Skarbu Państwa, po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

 

 

Opublikowano dnia: 2021-05-25 09:46:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1126/11

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-13 10:00:00

WEZWANIE

 

           Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1126/11 w dniu 22 listopada 2011 roku wydał postanowienie o zezwoleniu Domowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 212,54 zł należnej Markowi Borysiowi (Boryś), która to kwota wraz z odsetkami może być wydana spadkobiercom Marka Borysia.

Powyższa kwota została zaksięgowaną w księdze depozytów sądowych pod pozycją 3782/386/2011.

Wzywa się uprawnionego, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazał swoje uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz z pożytkami, które przyniósł na własność Skarbu Państwa.

 

Opublikowano dnia: 2021-05-13 12:54:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 941/07

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-26 10:00:00

 

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn.. akt I Ns 941/07 w dniu 30 października 2007 wydał postanowienie o zezwoleniu Gminie Miejskiej Zabrze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 17.907,50 zł należnej spadkobiercom Klotyldy Paschek, która to kwota może być wydana spadkobiercom na ich wniosek, po przedłożeniu prawomocnych postanowień stwierdzających nabycia ich praw do spadku.

Powyższa kwota została zaksięgowana w księdze depozytów sądowych pod pozycją 3782/339/2009.

Wzywa się uprawnionych, aby w terminie 3 lat od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili do Sądu Rejonowego w Zabrzu i wykazali swoje uprawnienia do depozytu, bowiem nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkować będzie orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu wraz z pożytkami, które przyniósł, na własność Skarbu Państwa.

 

 

Opublikowano dnia: 2021-04-26 12:14:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 785/15

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-23 12:00:00

 

WEZWANIE

 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z 16 sierpnia 2016 roku, sygn. akt I Ns 785/15, zezwalającego wnioskodawczyni Fortum Zabrze Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Zabrzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9 550,95 zł, nastąpiło złożenie tejże kwoty do depozytu sądowego.

            Sąd wzywa Pana Norberta Pawłowskiego, Panią Magdalenę Pawłowską, Panią Karolinę Grabowską oraz następców prawnych Pani Elżbiety Pawłowskiej, aby w terminie
3 lat złożyli do Sądu Rejonowego w Zabrzu I Wydziału Cywilnego wniosek o wydanie kwoty złożonej do depozytu, bowiem w przeciwnym razie depozyt ulegnie likwidacji i nastąpi przejście praw do tego depozytu rzecz Skarbu Państwa, po upływie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania.

 

Opublikowano dnia: 2021-04-23 14:29:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 66 412
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 28.06.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry