Władze sądu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 13.04.2017.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Prezes Sądu

SSR Agnieszka Kubis.

Wiceprezes Sądu

SSR Izabela Pudło.

Sekretariat Prezesa
ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze
Parter pokój 24
Tel. 32 37-35-705
Fax 32 37-35-709

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego

  • Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz;
  • Pełni czynności z zakresu administracji sądowej;
  • Pełni inne czynności przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach;
  • Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.

Kompetencje wynikające z art.22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. , poz. 2316).

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

Anna Sołoducha.

ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze
tel. 32 37-35-800
e-mail: dyrektor@zabrze.sr.gov.pl

 

Kompetencje wynikające z art.21 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. , poz. 2316).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 28 878
Opublikował: Grzegorz Cichoń
Publikacja dnia: 13.04.2017
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry