Skargi i wnioski

Wersja archiwalna zmieniona dnia 16.10.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Sąd Rejonowy przyjmuje skargi i wnioski stosownie do przepisów:

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczącej działalności sądu, jest prezes sądu.

Skarga powinna zawierać:

  • datę wniesienia skargi/wniosku
  • imię, nazwisko oraz dokładny adres wnoszącego skargę/wniosek
  • zwięzłą treść skargi/wniosku
  • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego dotyczy skarga/wniosek

Termin załatwiania skarg/wniosków:
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpoznaniu:

  • gdy ich zakres dotyczy działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli;
  • gdy zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków:

  • pisemnie - kierowane na adres:

Prezes Sądu
Sąd Rejonowy w Zabrzu
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Należy je składać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Zabrzu, bądź przesłać drogą pocztową;

wzór skargi/wniosku

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - kierowane na adres e-mail:

administracja@zabrze.sr.gov.pl
w formie zgodnej ze wzorem skargi/wniosku;

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w siedzibie Sądu w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.00,

Parter, pokój nr 024 po uprzednim sporządzeniu protokołu ze zgłoszenia skargi.
32 37-35-705, 706, 707

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Dariusz Kalinowski
Dokument z dnia: 03.09.2014
Dokument oglądany razy: 6 152
Opublikował: Grzegorz Cichoń
Publikacja dnia: 16.10.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry