Strona główna / Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze publikowane na podstawie art. 955 §1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

Pokaż tylko licytacje wybranego komornika:


Sygnatura komornicza: km 3552/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-09-22 18:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 22.09.2020 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Licytacja Mieszkanie 76,10m2Załączniki:

  • Odpis obwieszczenia
Opublikowano dnia: 2020-07-28 20:57:35 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 500/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-09-26 15:30:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Anna Maciuszek, Kancelaria Komornicza w Nysie. z dnia 26.08.2020 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-09-01 11:34:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Gkm 77/20,Gkm 78/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-09-30 15:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Tomasza Dziagacza, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 01.09.2020 dotyczącym pierwszej licytacji ruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-09-16 11:12:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1908/12

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-02 08:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Barańskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 02.10.2020 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zabrzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 1.10.2020 r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu ul. 3-go Maja 21 sala 225 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Zabrze, przy ul. Sikorskiego 72/5 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu nr GL1Z/00024804/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 189 910,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 142 432,50 zł (trzy czwarte ceny oszacowania).


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości (tj. 18 991,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc), na rachunek bankowy Komornika (48 2490 0005 0000 4530 5024 2793).
Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-08-10 10:31:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 1231/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-04 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 04.10.2020 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Licytacja Garaż w bloku podziemny_1Załączniki:

  • Odpis obwieszczenia
Opublikowano dnia: 2020-09-15 12:45:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 629/15

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-06 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 01.07.2020 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-07-01 13:05:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 257/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-07 06:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Barańskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 07.10.2020 dotyczącym terminie opisu i oszacowania nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Adam Barański Kancelaria Komornicza nr I w Zabrzu zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Getin Noble Bank SA
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 53
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Zabrze przy ul. Wolności 306/2 stanowiącej własność dłużnika:
Krotofil Krystyna
mającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu nr GL1Z/00029024/6
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 6.10.2020 r. o godz. 13:00 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy
Adam Barański

Opublikowano dnia: 2020-09-08 08:51:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 4/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-07 06:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Barańskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 07.10.2020 dotyczącym terminie opisu i oszacowania nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Adam Barański Kancelaria Komornicza nr I w Zabrzu zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W ZABRZU
UL. DWORCOWA 4 I PL. WOLNOŚCI 8
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości lokal stanowiący odrębną nieruchoomość położonej w Zabrzu przy pl. Wolności 8/2 stanowiącej własność dłużnika:
Dudkiewicz Jan (spadkobierca Dudkiewicz Moniki)
mającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu nr GL1Z/00008321/5
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 6.10.2020 r. o godz. 12:30 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy
Adam Barański

 

Opublikowano dnia: 2020-09-08 08:52:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 3346/18 i inne

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-08 11:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Zbigniewa Rudlickiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 08.10.2020 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-09-07 13:23:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 502/14

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-09 13:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 09.10.2020 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-07-27 11:55:34 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 2103/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-27 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 27.10.2020 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-08-17 11:39:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 30.01.2019
Dokument oglądany razy: 21 741
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 07.03.2019
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry