Strona główna / Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze publikowane na podstawie art. 955 §1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

Pokaż tylko licytacje wybranego komornika:


Sygnatura komornicza: KM 9050/15

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-31 12:30:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 19.12.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-20 10:24:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 9050/15

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-31 13:15:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 30.11.-0001 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-20 10:20:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 9050/15

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-31 13:45:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 19.12.2019 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-20 09:48:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 9050/15

Termin zakończenia publikacji: 2020-01-31 14:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kupczyka, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 19.12.2019 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-20 09:53:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 59/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-08 08:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Barańskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 20.12.2030 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zabrzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7.02.2020 r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu ul. 3-go Maja 21 sala 210 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zabrze, przy ul. Ptasiej 7/2 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu nr GL1Z/00021282/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126 204,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 94 653,00 zł (trzy czwarte wartości oszacowania).

 

?

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości (tj. 12 620,40 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc), na rachunek bankowy Komornika (48 2490 0005 0000 4530 5024 2793).

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-30 09:44:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 1077/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-08 17:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 12.12.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-12 18:30:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 7711/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-10 12:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 27.12.2019 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-30 13:45:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1524/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-14 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 19.12.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-19 10:32:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 3174/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-14 13:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 12.12.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-12 14:54:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 948/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-15 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Barańskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 20.12.2003 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zabrzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.02.2020 r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu ul. 3-go Maja 21 sala 210 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zabrze, przy ul. Morawskiego 16/3 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu nr GL1Z/00057165/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 72 766,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 54 574,50 zł (trzy czwarte wartości oszacowania).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości (tj. 7 276,60 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc), na rachunek bankowy Komornika (48 2490 0005 0000 4530 5024 2793).

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z?nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w?dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-05 10:11:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: kmp 28/14 i inne

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-25 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Zbigniewa Rudlickiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 15.01.2020 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2020-01-15 11:29:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1596/16

Termin zakończenia publikacji: 2020-02-27 13:30:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 19.12.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-19 11:14:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 515/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-05 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 19.12.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-19 09:53:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 927/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-05 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Piotra Weissa, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 19.12.2019 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-12-19 08:50:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 30.01.2019
Dokument oglądany razy: 10 912
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 07.03.2019
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry