Strona główna / Komornicy / Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze publikowane na podstawie art. 955 §1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

Pokaż tylko licytacje wybranego komornika:


Sygnatura komornicza: Km 747/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-07 15:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Jolanty Morys, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 16.11.2021 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

obwieszczenie KM 747_20Załączniki:

 • Odpis obwieszczenia
Opublikowano dnia: 2021-11-16 08:02:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: GKM 42/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-16 09:30:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Zbigniewa Rudlickiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 08.11.2021 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-11-08 11:26:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 768/17

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-16 12:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Barańskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 09.11.2021 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

 • O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zabrzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.12.2021 r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu ul. 3-go Maja 21 sala 127 odbędzie się:

  P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

  udziału wynoszącego 1/2 w własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Kawika 34b/1 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu nr GL1Z/00045893/6.
  Udział oszacowany jest na kwotę: 74.000,00 zł.
  Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 55 500,00 zł (trzy czwarte wartości oszacowania).


  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału (tj. 7.400,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc), na rachunek bankowy Komornika (48 2490 0005 0000 4530 5024 2793).
  Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
  Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


  Komornik Sądowy
  Adam Barański

Opublikowano dnia: 2021-11-09 10:51:53 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 4060/15

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-18 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Gołdy, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 20.10.2021 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-10-21 11:26:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1065/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-22 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Barańskiego, Kancelaria Komornicza w Zabrzu z dnia 18.11.2021 dotyczącym terminie opisu i oszacowania nieruchomości.

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Adam Barański Kancelaria Komornicza nr I w Zabrzu zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Gogół Kamila
ul. Pordzika 10/21
41-717 Ruda Śląska
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 72/4 stanowiącej własność dłużnika:
Mych Jarosław
ul. Sikorskiego 72/5
41-809 Zabrze
mającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu nr GL1Z/00048554/9
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 21.12.2021 r. o godz. 12:30 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy
Adam Barański

Opublikowano dnia: 2021-11-18 10:42:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 30.01.2019
Dokument oglądany razy: 54 873
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 07.03.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry