E-płatności (znaki opłaty sądowej)

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.12.2019.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Zarządzenie D-002-4/2019 Dyrektora Sądu Rejonowego w Zabrzu w sprawie obsługi kasowej, oraz E-znaków

 1. Zarządzam, iż w dniu 31 grudnia 2019 roku Punkt Zastępczej Obsługi Kasowej Monetia sp. z o.o. przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu będzie nieczynny z uwagi na zamknięcie roku budżetowego i terminowego rozliczenia środków finansowych za pośrednictwem bankowych systemów elektronicznych. E-znaki będą dostępne do dnia 30 grudnia 2019 r.
 2. Wszelkich opłat terminowych będzie można dokonywać w tym dniu w urzędach pocztowych jak   i w placówkach bankowych na rachunek bankowy sądu, w sprawie opłat i zaliczek sądowych oraz środków z FPP i PP :

nr konta bankowego dla opłat sądowych:
20 1010 1212 3070 5322 3100 0000

nr konta bankowego dla zaliczek sądowych:
39 1130 1091 0003 9085 1420 0001

nr konta bankowego dla świadczeń i nawiązek z FPP i PP:
98 1130 1091 0003 9085 1420 0006

r-k Ministerstwa Finansów dla sum depozytowych :
41 1130 1017 0021 1000 4190 0004

 

 

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

 

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Michał Melcz
Dokument z dnia: 05.04.2018
Dokument oglądany razy: 8 134
Opublikował: Michał Melcz
Publikacja dnia: 10.12.2019
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry