Konta bankowe

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu funkcjonuje Punkt Kasowy obsługiwany przez firmę " Billbird S.A.", gdzie istnieje możliwość uiszczania opłat sądowych w formie gotówkowej i bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej.

Numer rachunku bankowego dla dochodów budżetowych:

na rachunek należy wpłacać: opłaty sądowe, wpisy, zasądzone koszty oraz grzywny

            NBP O/Katowice 20 1010 1212 3070 5322 3100 0000

dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL20101012123070532231000000

BIC (SWIFT): NBPLPLPW

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
•Imię i nazwisko
•Sygnaturę sprawy (jeżeli została już nadana)
•Numer karty dłużnika
•Numer księgi wieczystej

Informacja dot. wpłat sądowych

W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Zabrzu lub zakupić e-znaki. Dowód wpłaty winien określać dokładnie strony postępowania sądowego w celu prawidłowej identyfikacji wpłaty lub sygnaturę akt sprawy (dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych nadto numer księgi wieczystej).

e-Płatności

W związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 408 ze zm.) udostępnione zostały funkcjonalności systemu e-Płatności, umożliwiające dokonywanie płatności z wykorzystaniem nowych, dodatkowych form

płatności,tj.:

- formy bezgotówkowej za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury wniesienia opłaty i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący e-płatności (szybki przelew, karta płatnicza) – za pośrednictwem portalu e-płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl - znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Elektroniczny znak opłaty sądowej może być kupiony w kasie sądu, jak i przez stronę internetową https://oplaty.ms.gov.pl
Interesanci wykorzystujący internetowy kanał płatności będą uiszczać prowizję na rzecz operatora płatności.

Numer rachunku bankowego dla sum na zlecenie:

na rachunek należy wpłacać zaliczki na biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, zaliczki na poczet ogłoszeń w prasie oraz opłaty za wpis dokonany w rejestrze spadkowym (w wysokości 5,00 zł), itp.

            BGK O/Katowice: 39 1130 1091 0003 9085 1420 0001

 

dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL39113010910003908514200001
BIC (SWIFT): GOSKPLPW

W tytule przelewu należy umieścić:

  • Imię i nazwisko
  • Sygnaturę sprawy (jeżeli została już nadana)

 

UWAGA:

Zaliczki na wywiad kuratora w sprawach rozwodowych należy wpłacać na rachunek Sądu Okręgowego w Gliwicach:

 

BGK O/Katowice: 22 1130 1091 0003 9093 4820 0002

dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL22113010910003909348200002
BIC (SWIFT): GOSKPLPW

Numer rachunku bankowego dla sum depozytowych:

na rachunek należy wpłacać w szczególności: poręczenia majątkowe i zabezpieczenia składane w związku z postępowaniem karnym, kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu składane w związku z postępowaniem sądowym

BGK O/Katowice: 41 1130 1017 0021 1000 4190 0004
dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL4111301017002141900004
BIC (SWIFT): GOSKPLPW

Dla wpłat w walutach obcych prowadzi się następujące rachunki sum depozytowych:

14 1130 1017 0021 1000 4190 0005 dla wpłat w USD

95 1130 1017 0021 1000 4190 0002 dla wpłat w EUR

25 1130 1017 0021 1000 4190 0001 dla wpłat w CHF

68 1130 1017 0021 1000 4190 0003 dla wpłat w GBP

W tytule przelewu należy umieścić:

  • Imię i nazwisko
  • Sygnaturę sprawy (jeżeli została już nadana)

Numer rachunku bankowego dla Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym

na rachunek należy wpłacać świadczenia i nawiązki na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym

BGK O/Katowice: 98 1130 1091 0003 9085 1420 0006

dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL98113010910003908514200006
BIC (SWIFT): GOSKPLPW

W tytule przelewu należy umieścić:

  • Imię i nazwisko
  • Sygnaturę sprawy
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Cichoń
Dokument z dnia: 09.11.2020
Dokument oglądany razy: 27 148
Opublikował: Grzegorz Cichoń
Publikacja dnia: 11.01.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry