Godziny urzędowania

Dostępność Sądu  dla stron w czasie epidemii  

zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 01 czerwca 2020 r. Adm.-0181-29/20 

Godziny urzędowania:


Poniedziałek od 730 do 1630
Wtorek od 730 do 1530
Środa od 730 do 1530
Czwartek od 730 do 1530
Piątek od 730 do 1530Punkt Kasowy

  w poniedziałki od 800 - 1630 

      pozostałe dni od 730do 1530

 

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia Akt

Poniedziałek 9:00 – 16:30
Wtorek – piątek 9:00 – 15:30

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję i przewietrzenie pomieszczeń:

11:00 – 11:15
13:00 – 13:15
15:15 – 15:30


Biuro Podawcze

Biuro Podawcze przyjmuje korespondencję w następujących godzinach:

poniedziałek - piątek 9:00 - 15:15

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję i przewietrzenie pomieszczeń:

11:00 – 11:15
13:00 – 13:15
15:15 – 15:30

Biura Podawcze Wydziału VI Ksiąg Wieczystych

poniedziałek 10.00 - 16.30
środa, piątek  10.00 - 15.00
wtorek, czwartek   09.00 -14.00

Czytelnia - przeglądarka akt ksiąg wieczystych  - zostaje udostępniona po wcześniejszym umówieniu w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, piątek   09.00 - 10.00

wtorek    14.00 - 15.00

Celem dezynfekcji pomieszczeń i przewietrzenia pomieszczeń wprowadza się przerwy w pracy Biura:

11.00-11.15
13.00-13.15
15.15-15.30

Ośrodki Kuratorskie nr 1,2 i 3 przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu wznowiły działalność z dniem 1 września 2020 roku.

 

 

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anna Sołoducha
Dokument z dnia: 25.11.2008
Dokument oglądany razy: 22 974
Opublikował: Anna Sołoducha
Publikacja dnia: 25.02.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

WAŻNE!

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej i otrzymaniu zaświadczenia o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, NIE WYNIKA TERMIN do złożenia w Wydziale Ksiąg Wieczystych wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową.
Informujemy, iż z dniem 30.06.2018 r. zakończona zostaje sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej. Po tym terminie nie ma możliwości ich wykorzystywania ani możliwości zwracania zakupionych uprzednio papierowych znaków.  
Prosimy o korzystanie z systemu E-Płatności, w tym także samodzielnego zakupu e-znaku.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.Do góry