Godziny urzędowania

Dostępność Sądu  dla stron w czasie epidemii  

zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu

z dnia 01 czerwca 2021r. Adm.-0181-12/21

 

Godziny urzędowania:


poniedziałek od 7:30 do 16:30

wtorek - piątek od 7:30 do 15:30Punkt Kasowy

  w poniedziałki od 8:00 do 16:30

wtorek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia Akt

poniedziałek 8:00 - 15:00 i 15:15 - 16:30
wtorek – piątek 8:00 – 15:00

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję i przewietrzenie pomieszczeń:

12:00 - 12:30


Biuro Podawcze

Biuro Podawcze przyjmuje korespondencję w następujących godzinach:

poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję i przewietrzenie pomieszczeń:

12:00 - 12:30

 

Biura Podawcze Wydziału VI Ksiąg Wieczystych

poniedziałek 10:00 - 16:30
środa, czwartek 10:00 - 15:00
wtorek, piątek 08:00 -14:00

Czytelnia - przeglądarka akt ksiąg wieczystych zostaje udostępniona po wcześniejszym umówieniu w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek   08:00 - 10:00

wtorek, piątek  14:00 - 15:00

Celem dezynfekcji pomieszczeń i przewietrzenia pomieszczeń wprowadza się przerwę w pracy Biura:

12:00-12:30

 

 

 

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Agnieszka Pawłowska
Dokument z dnia: 08.06.2021
Dokument oglądany razy: 24 915
Opublikował: Agnieszka Pawłowska
Publikacja dnia: 08.06.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

WAŻNE!

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VI Ksiąg Wieczystych informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej i otrzymaniu zaświadczenia o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, NIE WYNIKA TERMIN do złożenia w Wydziale Ksiąg Wieczystych wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową.
Informujemy, iż z dniem 30.06.2018 r. zakończona zostaje sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej. Po tym terminie nie ma możliwości ich wykorzystywania ani możliwości zwracania zakupionych uprzednio papierowych znaków.
Prosimy o korzystanie z systemu E-Płatności, w tym także samodzielnego zakupu e-znaku.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.Do góry